Zameranie časopisu Slovo z Britskej Kolumbie

Submitted by starosta on Tue, 02/02/2016 - 14:18
Náš časopis Slovo z Britskej Kolumbie je veľmi ovplyvnený básňou slovenského emigrantského básnika Mikuláša Šprinca (1914-1985)

Mramor a tvár


Dostal si život ako dláto a srdce miesto kladiva.
Ostatok bol len tvrdý mramor ...

A každý dych je jeden úder na biely balvan, ktorý iskrí.
Na jeho temä namáhaš sa a je to výstup veľmi príkry.

Poznania zhŕňaš malé špetky, zápletky drobné veľkej drámy,
denne sa s nimi spolurodíš a buduješ z nich svoje chrámy.

Niekedy trafíš na studienku a ochutnáš z nej prudkú radosť

O Slove z Britskej Kolumbie

Submitted by starosta on Tue, 02/02/2016 - 07:34
Vitajte na webových stránkach časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Slovo z BC je nezávislý časopis vychádzajúci vo Vancouveri v Britskej Kolumbii v Kanade.

Časopis vydáva Jožo Starosta v úzkej spolupráci so skupinkou Slovákov žijúcich v okolí Vancouveru a na Slovensku.

Časopis vychádza obyčajne 4 krát do roka.