Odkaz v znaku svetla

odkaz v znaku svetla
Odkaz v znaku svetla  (Zdroj foto: Facebook)

 

Práve som sa vrátila z Bratislavy, kde som, okrem iného, stihla aj krst knihy významnej umelkyne Evy Márie Trajterovej, ktorá ma, okrem výtvarného umenia (maľby, kresby, veľke tapisérie), očarila aj svojou krehkou, jemnou a citlivou poéziou. Preto som ju nazvala “Rúfus v sukni” – čo ju najvýstižnejšie charakterizuje.

Okrem toho aj píše a ilustruje pre slepých a slabozrakých, vymyslela im ilustrovanú kuchársku knihu, čo je svetový unikát. Tento rok ho rozšírila aj na haptický kalendár.

Pripájam krátku správu z krstu jej knihy “Odkaz v znaku svetla”.

So srdečným pozdravom,

Lucia z Talianska

 

Zahraničné Slovenky na krste knihy Márie Evy Trajterovej v Bratislave

Slovenky žijúce v zahraničí -  Nadja Hammarberg Gyllenhammar  (predsedníčka Kultúrnej spoločnosti priateľov Milana Rúfusa) zo Švédska, Renáta Jalšovská (manažérka, PR, prekladateľka a manželka jedného z 3 najlepších svetových grafikov Franka Jalšovského) z Vancouveru a autorka tohto medajlónu Lucia Kubicová Torchio (podpredsedníčka Združenia Priateľov Slovenska MY@VY) z Torína - sa stretli na krste jedinečnej knihy Márie Evy Trajterovej v Bratislave.

 

3 Slovenky
Nadja Hammarberg Gyllenhammar, Renáta Jalšovská, Lucia Kubicová Torchio

 

Pre svoju výnimočne nadanú priateľku:  výtvarníčku, sochárku, poetku, autorku kníh pre slabozrakých a nevidiacich s textom a ilustráciami v Braille – pripravili darček a to multijazyčný recitál jej básní, ktoré samé preložili do viacerých jazykov. A tak pozvaní hostia si mohli vypočuť ako znejú ukážky z básnickej tvorby Márie Evy okrem slovenčiny, aj v angličtine, taliančine, nemčine, švédštine a francúzštine, s hudobným doprovodom skupiny „Jazz pre dvoch“ (Ing. arch. Vlado Vizár a Ing. Patrícia Paleničková).

 

hudobnici

 

Monografická kniha, prierez celoživotnej tvorby umelkyne, je svetovým unikátom. Pani Eva zase prekvapila všetkých a sama si navrhla mimoriadne zaujímavú a výnimočnú formu spracovania ilustrácii, obrazov, nerezových svetelných objektov, trojpriestorových haptických znakov a Braillu, čo sa jej, po veľkej námahe a vynaloženej energie, podarilo preniesť aj do tlače. Túto originálnu knihu si budú môcť o chvíľu zakúpiť aj ostatní čitatelia, napr. v Artfóre.

 

krst1

 

ucastnici

 

 

Viac o knihe: ODKAZ  V ZNAKU SVETLA

Námet a koncepcia:  Mária Eva Trajterová
Text, hlavný výber diel a kunsthistorický rozbor diel so zaradením do súvislosti podľa rokov:   PhDr. Klára Kubíková
Krstny otec knihy :  Ing.arch. Dezider Rakšány
Vydalo : vydavateľstvo FOart
Fotografi: D. Rakšány, Anton Fiala, Jakub Trajter, Miroslav Jazudek, M. E. Trajterová
Preklad: Lucia Trajter
Grafická príprava pre tlač: M.E. Trajterová, Peter Koreň, Karmen Fialová, Peter Čulík
Korektúry: prof. Hana Stojkovičová
Sponzori: FOart, Kanovist media s.r.o., súkromné osoby
Na krste hrali: Jazz pre dvoch (Ing. arch. Vlado Vizár a Ing. Patrícia Paleničková)

 

Kto je Mária Eva Trajterová?

Eva Mária Trajterová sa narodila v roku 1951 v Bratislave. Súkromne študovala kresbu a maliarstvo u Akad. mal. Milana Laluhu.

 

Maria Trajterova
Maria Trajterova (Zdroj foto: Facebook)

 

Venuje sa kresbe, maľbe, textilnej tvorbe, ilustrácii a literárnej tvorbe. Je členkou Spolku výtvarníkov Slovenska. Pravideľne sa zúčastňuje kolektívnych aj samostatných výstav v SR, ako aj v zahraničí (Slovensko, Francúzsko, USA, Kanada, Rakúsko, ČR).

Okrem výtvarnej činnosti sa venuje aj poézii. Eva Mária Trajterová je jediná maliarka a poetka, ktorá píše, ilustruje a publikuje aj v Braillovom písme. Svoje ilustrácie transformuje do haptických reliéfnych znakov. Vyvinula unikátnu techniku synchrónnej tlače Braillovho písma spolu s čiernou tlačou a haptickými ilustráciami. Je prvou výtvarníčkou, ktorá sprístupnila výtvarné umenie aj pre nevidiacich a slabozrakých. Vydala 5 zbierok poézie (2004, 2006 - 2011) v bilinguálnych verziách slovensko-francúzskej a slovensko-anglickej mutácii, ako aj autobiografickú knihu poviedok (2009). Je autorkou ilustrovanej „Kuchárskej knihy pre nevidiacich" (2011), ktorá je prvou kuchárskou knihou na svete tohto druhu.  

Jej zbierky sa nachádzajú v Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči ako limitové vydania. Od r. 2009 jej obrazy a knihy s haptickými ilustráciami sú súčasťou Sekcie pre nevidiacich Galérie MoMA v New Yorku.

 

vystava

EMT je výnimočná umelkyňa so širokým diapazonom. Neustále prekvapuje verejnosť novými netradičnými zdokonaľovaniami prejavu výtvarného umenia, ktoré posúva do nových horizontov a aplikácii, predovšetkým pre zrakovo postihnutých spoluobčanov. Braillove ilustrácie z papiera, fólie a bronzu, najnovšie aplikuje do 3-rozmerných plastických objektov z nerezového plechu.

vystava
(Zdroj foto: Facebook)

Francúzski diváci ako prví na svete majú možnosť obdivovať na tejto výstave svetelné objekty pre slabozrakých, ktorí ešte dokážu zachytiť hru svetla a tieňa s odrazmi textov poézie vypálenej v Braille. Zároveň tieto svietidlá slúžia ako priestorové objekty pre vidiacich ľudí.

http://www.slovkor.cz/SLOVKOR 11- 12- 2011

http://zenskyweb.sk/narodila-som-sa-ceruzkou-za-uchom

http://www.neovizia.sk/sk/Maria-Eva-Trajterova-Obrazy-ktorych-sa-mozete-dotykat-n433/

 

Zdroj fotografií: Fotografie, pri ktorých nie je napísaný zdroj, pripravil jeden z trojice B. Trajter, F. Jalšovský, E. Torchio a pre Slovo z Britskej Kolumbie ich poskytla autorka príspevku Lucia Kubicová Torchio

Autor príspevku