Kde môžeme nájsť odhady počtu Slovákov žijúcich v zahraničí?

Submitted by starosta on Thu, 06/29/2017 - 20:43

Pomôžte nám vytvoriť zoznam zdrojov, kde sa nachádzajú informácie o počte Slovákov žijúcich v zahraničí. Pripojte svoj tip formou komentára. Ďakujem. js

 

Doposiaľ sa nám podarilo zhromaždiť tieto zdroje počtov Slovákov žijúcich v zahraničí:

CB (not verified)

Thu, 06/29/2017 - 21:00

KOĽKO SLOVÁKOV ŽIJE NA SVETE
V Slovenskej republike 5 397 036 (cenzus 2011)
Podľa súčasne uvádzaných rôznych čísiel žije Slovákov v Srbsku 52 750, Maďarsku 29 647, Rumunsku 17 199, Ukrajine 6 700, Chorvátsku 4 753, Poľsku 3 500, Anglicku 90 000, Írsku 24 000, Nemecku 21 000, Francúzsku 8 500, Belgicku 6 000, Rakúsku 3 800, Taliansku 3 000, Španielsku 1 200, USA, 560 000, Kanade 50 800, Argentíne 24 000, Austrálii 15 400, Novom Zélande 85, Bahrajn 50, Bielorusko 40, Bolívia 50, Bosna a Hercegovina 1 000, Brazília 400, Bulharsko 250, Cyprus 7 000, Čína 100, Dánsko 500, Egypt 50, Fínsko 130, Grécko 300, Holandsko 6 000, Chile 25, India 100, Indonézia 20, Island 100, Izrael 5 300, Japonsko 500, Jordánsko 75, Juhoafrická republika 600, Katar 50, Kazachstan 100, Kuba 60, Kuvajt 200, Libanon 85, Líbya 60, Malajzia 25, Mexiko 30, Nórsko 1 200, Portugalsko 100, Rusko 2 000, Singapur 30, Slovinsko 2 000, Spojené arabské emiráty 50, Sýria 250, Sudán 30, Švajčiarsko 5 000, Švédsko 5 000, Thajsko 60, Turecko 70, Uruguaj 100, Vatikán 50, Venezuela 50.
Spolu v zahraničí: 968 844
V niektorých krajinách sú však odhady oveľa vyššie napr. USA (1 200 000), Maďarsko (110 000), Česko (300 000), Kanada (90 000), čím by bolo možné celkové počty zvýšiť o 700 – 800 tisíc viac.
Žiadna krajina nevie presne identifikovať počty svojich krajanov v jednotlivých štátoch sveta. Ide o kombináciu oficiálny štatistických údajov (tam kde jestvujú) s odhadmi a krajanským samo spočítavaním t. j, tiež len odhadmi. Celkovo prevládajú dve tendencie, prvá minimalizuje, druhá maximalizuje tieto počty.

Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Táto správa obsahuje počty Slovákov žijúcich v zahraničí, ale neprináša žiadny nový pohľad. Opakuje čísla, ktoré sú v KONCEPCIA ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VZŤAHU K SLOVÁKOM ŽIJÚCIM V ZAHRANIČÍ NA OBDOBIE ROKOV 2016 – 2020