Novoročné predsavzatie 2018 - pozvánka

13 cností

 

Pred 2 rokmi som koketoval s myšlienkou dať si novoročné predsavzatie pokúsiť sa zdokonaliť sa v 13 cnostiach, ktoré sa rozhodol pestovať Benjamin Franklin takmer pred 300 rokmi.

Dnes, 31.decembra 2017 sa mi tá myšlienka opäť vrátila, s oveľa väčšou intenzitou. Pozývam vás na "skúšobnú jazdu" počas nasledujúcich 52 týždňov. Ak sa nám podarí vydržať, Cyklus 13 týždňov zopakujeme 4x.

Každý týždeň sa sústredíme na jednu z 13 cností. Cnosti z predchádzajúcich 3 týždňov sa pokúsime udržovať si v pamäti.

1 UMIERNENOSŤ

2 MLČANLIVOSŤ

3 PORIADOK

4 rozhodnosť

5 hospodárnosť

6 usilovnosť

7 úprimnosť

8 spravodlivosť

9 sebaovládanie

10 čistota

11 zdržanlivosť

12 pokoj

13 pokora