Otvárací prejav pri preberaní prezídia Slovenska v Rade EU - p. Tusk hovorí slovensky