Spomienka na zomrelýchV starých modlitebných knižkách obyčajne nájdeme obrázky zobrazujúce spirituálne námety a na zadnej strane informáciu o úmrtí otecka, mamičky, starých rodičov alebo iných príbuzných. V modlitebných knižkách kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, v Britskej Kolumbii, som našiel tieto obrázky niektorých členov farnosti, ktorí nás predišli do večnosti a spia spánkom pokoja.                                                
====================================