SCM z Luxemburgu na návšteve MY@VY

pic 1
Letecký pohľad na celé sanktuárium Colle Don Bosco

 

Počas svojho pobytu v Ligúrii, zavítal na krátku návštevu do združenia  MY@VY,  rímskokatolícky kňaz - abbé Ľubomír Fabčín zo Slovensko-českej misie v Luxemburgu (Mission Slovaque et Tchèque, www.scmluxembourg.lu). Podpredsedníčka združenia Lucia Kubicová mu pripravila zaujímavý program. Sprevádzala ho do kopcovitej  lokality Castelnuovo Don Bosco v okrese Asti, kde mu ukázala rodisko Dona Bosca - kňaza, vychovávateľa a zakladateľa rádu saleziánov. (http://www.memcolledonbosco.it/)

 

pic 2
Colle Santuario Don Bosco (Asti): Basilica Superiore - pred Hornou bazilikou

Sanktuárium tvorí dvojposchodová bazilika. Základný kameň položili 21.6.1961 a spodné polozapustené podlažie uviedli do prevádzky v r.1965. Nazýva sa Basilica Inferiore – Spodná bazilika alebo Krypta. Má pôdorys v tvare latinského kríža s 3 loďami oddelenými dvoma stĺporadiami. V krypte sa nachádzajú sväté relikvie sv. Jána Boska (časť mozgu) a sv. Domenika Savia.

Basilica Superiore / Hornú baziliku s moderným dreveným interiérom dokončili v r.1984.  Nachádza sa v nej ikona Madony z Čestochowej, ktorú daroval pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve dňa 3. septembra 1988, pri príležitosti 100-tého výročia od úmrtia dona Boska.

pic 3
pic 4
Rodný dom Dona Boska v lokalite Becchi

Dom, kde sa 16. augusta 1815 narodil  don Bosco, vlastným menom Giovanni (Melchior) Bosco. Tu začal praktické kňazské účinkovanie medzi chudobnými a opustenými chlapcami. Svoju výchovnú prácu postavil na preventívnom systéme, ktorého hlavnými piliermi sú nábožnosť, rozum a láskavosť. V 1872 založil ženskú rehoľnú spoločnosť Dcéry Panny Márie Pomocnice, ktoré sa starajú o opustené a chudobné dievčatá.

V roku 1929 bol vyhlásený za blahoslaveného a roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Sviatok má 31. januára.

pic 5
Colle Santuario Don Bosco · Museo della Vita Contadina / Múzeum sedliackeho života

 

pic 6

 

pic 7

 

pic 8
Etnografické misionárske múzem

Etnografické misionárske múzem je venované kardinálovi Giovanni Cagliero, zo susedného mesta  Castelnuovo Don Bosco, ktorý bol vedúcim prvej saleziánskej  misionárskej expedície v r. 1875. Múzeum bolo založené koncom 19. stor. a rozšírené začiatkom 20 .stor. Predstavuje najbohatšiu a najrozmanitejšiu regionálnu zbierku etnografických refertov z každého kútu sveta, z Európy, Afriky, Strednej a Južnej Ameriky a Ázie. Nachádzajú v ňom kultové a dekoračné predmety, nástroje každodennej potreby, divé zvery, motýle, chrobáky, atď., ktoré nazhromaždili misionári za 150 rokov svojej  činnosti vo svete.

Spracovala: Lucia Kubicová                                      

Foto: Lucia Kubicová a web        

Autor príspevku