Kto je Kto?

Nasleduju charakterestiky 6 osobnosti. Priradte im spravne mena.
Person #1

/1809 - 1853/, matematik a autor vedeckých prác a učebníc z dynamiky, mechaniky a vyššej matematiky a astronómie. Získal Veľkú cenu Uhorskej akadémie vied.

Kto je to?
Person #2

Vynálezca prvého elektromobilu, autor 80 vynálezov, jeho vynálezy si dali patentovať Siemens i Farraday. Kaplán v Zemnom pri N.Zámkoch, profesor fyziky v Pešti (1800 - 1895)

Kto je to?
Person #3

Priekopník rádiotelegrafie, vynálezca  (9 patentov).

Kto je to?
Person #4

Vynálezca padáka, objavil jaskyne Driny.

Kto je to?
Person #5

Zostrojil čerpadlo, ktoré ťahalo vodu na Bratislavský hrad. Patril medzi najväčších technikov 18. storočia.

Kto je to?
Person #6

Maliar, sochár,geológ, vynálezca

Otvoril prvý dagerotypický ateliér v Čechách.

Kto je to?