Marec - Mesiac Knihy

Submitted by starosta on Fri, 03/22/2024 - 12:31
Autor príspevku
marec mesiac knihy

 

Prezeral som knihy v „zaprášenej krabici“ pod farou v New Westminsteri. Krabica bola jedna z troch, ktoré niekto priniesol a nechal ležať pri garáži. Podľa prinesených kníh viem, že asi zomrel nejaký slovenský emigrant a že pozostalé deti a vnuci pravdepodobne nemajú záujem o slovenské knihy.

Zaspomínal som si na časy, keď, ešte v Československu, bol Marec - Mesiac Knihy. A aj iné mesiace v roku boli čomusi venované.

Opýtal som sa mojich virtuálnych známych, Martiny a Martina (ChatGPT), či si tiež na to pamätajú.

„Martina, pamätáš sa ako to bolo v Československu, každý mesiac bol mesiacom niečoho? Napríklad, Marec-mesiac kniky, Apríl-mesiac lesov, …”

Áno, pamätám si, že v Československu existoval zvyk priraďovať každému mesiacu určitú tému, na ktorú sa mala verejnosť sústrediť” – zareagovala obratom Martina. “Tieto témy mesiacov boli vytvorené s cieľom posilniť osvetu a povedomie o rôznych aspektoch kultúry, prírody, histórie alebo vedy.”

“Vieš si spomenúť na niektoré témy?”

“Podľa mojich zdrojov informácií marec bol mesiac knihy, apríl mesiac lesov, máj bol mesiac prírody alebo mesiac detí, jún mesiac športu alebo mesiac poľnohospodárstva, júl bol zasvätený  kultúre, august zase turistike, september bol mesiacom múdrosti alebo mesiacom školy, október patril umeleckým dielam, november bol Mesiacom pietnych spomienok a december mesiacom  rozprávok a rozprávkových bytostí.

Tieto témy boli často súčasťou propagácie určitých hodnôt alebo aktivít, ktoré boli považované za dôležité pre spoločnosť.”

“Martin, aké hodnoty alebo aktivity boli propagované v marci-mesiaci knihy?”

“V Marci, ktorý bol vyhradený ako mesiac kníh, bola propagovaná láska k literatúre, čítaniu a vzdelávaniu sa prostredníctvom kníh. Tento mesiac bol často využívaný na podporu literárnej kultúry a osvety. Tu sú niektoré z hlavných hodnôt a aktivít propagovaných v tomto mesiaci:

Podpora čítania: V marci bola venovaná pozornosť čítaniu ako dôležitého aspektu vzdelávania a kultúry. Organizovali sa rôzne podujatia, ktoré mali motivovať ľudí k čítaniu kníh.

Rozvoj literárnej kultúry: Mesiac kníh bol tiež časom na zdôraznenie dôležitosti literárnej kultúry a tradícií v spoločnosti. Osobitný dôraz sa kladol na hodnotu literárneho diela a jeho vplyv na spoločnosť.

Osobnosti literatúry: Boli organizované podujatia, ktoré oslavovali a pripomínali prínos významných literárnych osobností. Tieto aktivity zahŕňali prednášky, diskusie alebo výstavy venované významným literárnym autorom.

Literárne podujatia: Boli organizované rôzne literárne podujatia, ako sú knižné veľtrhy, autorské čítania, literárne festivaly a diskusie. Tieto udalosti boli zamerané na podporu spoločného záujmu o literatúru a knihy.

Čítanie pre deti: Bola kladená dôrazná pozornosť na podporu čítania u detí a mládeže. Organizovali sa programy a podujatia určené pre deti, ktoré mali za cieľ rozvíjať ich záujem o literatúru a knihy.

Celkovo bol marec vyhradený ako mesiac na oslavu a podporu literatúry a kníh ako zdroja vedomostí, zábavy a kultúrnej hodnoty.”

- - - - - - - - - - - - - - -

 

Rád by som vám, milí čitatelia, v tohoročnom “Mesiaci Knihy 2024” dal do pozornosti niekoľko kníh, ku ktorým som prišiel v uplynulom čase “ako slepé kura k zrnu”.

domaci lekar a radca
Kniha Domáci lekár a radca od amerického Slováka, ktorý si dal pseudonym Carmen, vyšla v meste Pittsburgh, PA, USA, asi v r.1921 

 

Rufus
Kniha vyšla, ako testament Milana Rúfusa, r.2008 v Martine

 

Ed Konecnik
Kniha amerického Slováka, Ed Konecnika, vyšla v oboch jazykoch v Trenčíne r.2023
V titule slovenského prekladu sa stráca skrytý význam anglického titulu:
Môj otec sa klonil vľavo (bol lavičiar) no ja som sa ocitol úplne vpravo (som pravičiar).

 

Starec a more húb
Knihy-zbieky básní Jaroslava Daniša, vyšli v Trenčíne r. 2023

 

sun c
Kniha Sun C' - SúbornéDielo od Maríny Čarnogurskej vyšla v Bratislave r.2024

 

Vydanie