Kanadský Slovák

Kanadský Slovák stojí na čele v službách zveľaďujúcim sa slovenským komunitám v Kanade už vyše 67 rokov. Prináša čitateľom zprávy z Kanady a zo Slovenska, tématické články, informácie o významných podujatiach a zaznamenáva významné výročia a oslavy individuálnych a spoločných úspechov. Obchodníci a profesionáli využívajú túto publikáciu na reklamu svojich výrobkov a služieb pre Slovákov všetkých generácií po celej Kanade.

Prvé číslo Kanadského Slováka vyšlo s dátumom 5. marca 1942, uprostred druhej svetovej vojny. Tak sa stalo z usnesenia Piateho kongresu Kanadskej slovenskej ligy (KSL), ktorý sa konal v dňoch 8. až 10. septembra 1941 v ontarijskom meste Toronto. Po vyčerpávajúcej debate a argumentoch za a proti, kongres prijal návrh prikročiť k vydávaniu svojho vlastného časopisu prostredníctvom Ústrednej správy organizácie, ďalej aby nádejný časopis vychádzal v Montreale a jeho redaktorom aby bol Štefan Hreha, ktorý už začal s predprácami na jeho vydanie.

Medium existuje v súčasnosti?
Druh informačného média
Frekvencia informačného média
Forma informačného média
Webová adresa IM
http://www.kanadskyslovak.ca/index.php/sk/
Jazyk informačného média
Vydávateľ informačného média
Miesto vydávania informačného média
Začiatok existencie informačného média
Redaktor informačného média
Kontakt pre informačné médium

Adresa vydavateľstva: Kanadský Slovák, 259 Traders Blvd. East, Unit 6, Mississauga Ontario, L4Z 2E5 Canada

Telefónne číslo: 1 905 507 8004