Zdrojové dokumenty

2. Séria. ZIS 1.2016
1968.03-05 - Pražská jar
Archív rodiny Kiktovej a Benešovej
BOTÍK, Ján: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada
BOTÍK, Ján: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada.
Buletín farnosti sv. Kláry v Coquitlam-e
Časopis Slovenskí jezuiti v Kanade“ r. 1954
Československo: Problém sovietskej nadvlády - Správa americkej spravodajskej služby CIA
Cividalský evanjeliár
Dr. Antonín S. Kalina: O dějinách Československé Revoluce 1914-1918
Hospodárske Noviny
http://slovenskezahranicie.org/independent-bohemia-1915
https://helmutposch.blog.sme.sk/c/478571/kanada-i-60-dni-v-kanade-sam-ako-mi-toto-mohlo-napadnut.html
https://helmutposch.blog.sme.sk/c/480908/kanada-ii-prve-dojmy-vancouver.html
Kadak, Paul K.: Praktičný slovensko-anglický TLUMAČ, 1905
KAPRALIK, J.: Ako sme začali organizovať KSL v B.C. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970
KIRCHBAUM, J. M.: Slovaks in Canada. Toronto 1967, s. 146.
Kitáb at-tanbíh val-išráf /Kniha poučenia a opráv/
KNOWLES, Valerie: Strangers at Our Gates; Canadian Immigration and Immigration Policy, 1540 – 1990. Toronto & Oxford, 1992, s. 58 - 74
KOREM, A.: Nezávislý podporný spolok. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970
KOREM, A.: Po stopách prvých Slovákov v Britskej Kolumbii. In: Kanadský Slovák. č. 46 /14. november 1970.
Kultúra, 2018, 8.číslo - časopis, ktorý vychádza na Slovensku
LACKO, V.: O IKSJ v New Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970
Osobná skúsenosť
Pittsburghská Dohoda
Protokol 2. schůze Odbočky ČSNR v Americe, konané dne 31. května 1918, v Moose Temple, Pittsburgh, Pa.
Radio Vaticana Slovacco
RADZO, Š.: 47. zbor KSL v New Westminsteri. In: Kanadský Slovák. č. 46/14. november 1970.
Ročenka Slovenskí Jezuiti v Kanade 1954
Slovak Studies VIII p.057
Slovak Studies VIII p.059
The Canadian Encyclopedia
Unikátna kniha o Slovensku v angličtine
www.pixelplus.sk
www.slovenskeslovo.sk
www.slovozbritskejkolumbie.ca
zborník príspevkov z vedeckej konferencie "Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky - prejavy národnej a kultúrnej identity"
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky - prejavy národnej a kultúrnej identity, Nitra 2017
Život v piatich režimoch, 1.kniha, Od cisára pána k tatíčkovi Masarykovi