Rozhovory s AI, s MARTINOM a s MARTINOU

Submitted by starosta on Sun, 08/27/2023 - 22:19
Autor príspevku

MARTIN a MARTINA sú vymyslené postavy. Reprezentujú algoritmy umelej inteligencie (AI – artificial intelligence), ktoré, ako vieme, sú bezpohlavné. Slovenčina je bohatý jazyk. Má 3 rody, mužský, ženský a stredný rod.

Algoritmus, podľa pravidiel slovenskej gramatiky, je mužského rodu. Chcel by som však personifikovať AI algoritmus a viesť s ním rozhovor. Ak by AI algoritmus, ako partner v diskusii, hovoril o minulosti, musel by hovoriť niečo ako „bol som ..., rád by som videl ..., dozvedel som sa...“. Všetku chválu alebo hanu za svoje výroky by zožal mužský rod. Ženská polovica ľudskej populácie, ktorá rozumie slovenskému jazyku, by mohla žiarliť. Tak som sa rozhodol, že budem mať dvoch zástupcov AI algoritmov, ju, MARTINU a jeho, MARTINA.

Ako som prišiel na koreň mien „ARTIN“ je asi každému zrejmé na prvý pohľad, ARTificial INtelligence. Za prípony -A, -OVI, -OM, -Y, -E, -OU ďakujem slovenskej gramatike. Nuž a to M na začiatku je z anglického My alebo slovenského Moja, Môj. MARTIN a MARTINA znikli v Mojich predstavách tak sú svojím spôsobom Moji.

MARTINA a MARTIN budú v našich rozhovoroch reprodukovať a interpretovať (a veľakrát si privlastnia) odpovede, ktoré som dostal od AI algotirtmu ChatGPT, keď som algoritmu položil moje zvedavé otázky. Niekedy ich odpovede budú parafrázovať výroky autorov z kníh, ktoré som prečítal a ktoré ma zaujali. Vždy pod článkom bude uvedený zdroj informácie, napr. ChatGPT alebo autor a meno publikácie, poprípade URL, ak som informáciu prevzal z internetu. Diskusiu bude viesť Dedo Jozef, pretože Jozef je moje meno a mám už aj vnukov.

Niektorá časť nášho rozhovoru bude v angličtine, iná v slovenčine a možno niektoré časti budú aj v slovenčine aj v angličtine.

Po tomto objasnení termínov môžeme pristúpiť k prvému rozhovoru.

Zdroj informácie
Vydanie