Vyšlo 26.číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie

Týmto 26. číslom sme začali druhú štvrťstovku čísel Slova z Britskej Kolumbie. Číslo vznikalo v období neistoty. Neistota vládla okolo novej slovenskej vlády, neistota vládla (a vládne) okolo osudu EU a neistota vládla aj okolo vydávania tlačenej plnofarebnej farebnej verzie nášho časopisu. Nie je jednoduché zozbierať okolo 1000 ať 1500 dolárov na vydanie 200 40-stránkových exemplárov Slova z Britskej Kolumbie na kvalitnom kriedovom parieri. Vďaka pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí máme finančné prostriedky pre tlač časopisu v r. 2016.

Spomienky na Otca Jána Šutku, SDB

V Taliansku som jednoducho napísal predstaveným, že by som chcel pracovať v misiach ... tak dobre, oni mi hneď odpovedali, že je to veľmi pekná myšlienka a aby som sa pripravil na tú prácu. Tak potom som nechal všetko v rukách Božích a moji predstaveni ma poslali do Ekvadoru. Ja som o Ekvadore vôbec nič nevedel alebo len veľmi máličko. Jednoducho ako Salezián, podľa sľubu poslušnosti som prišiel do Ekvadoru.

Interview s Antonom Odrobiňákom

Paľo Stacho mi sprostredkoval stretnutie s otcom Odrobinákom cez Skype. Využil som to, aby som mu položil niekoľko otázok. Predkladám vám jeho odpovede. Dúfam, že vás zaujmú.

Dvaja Apači na Skype

Vitajte v Kanade Otec Anton Odrobinak.

To je nádhera, že sa môžeme takto rozprávať. Ja v Ekvádore nemám takéto možnosti komunikácie cez skype. Vždy, keď prídem do Macasu, tak musím narýchlo porobiť nákupy, stretnúť sa s biskupom, porozprávať sa so Saleziánmi, s otcom Šutkom a hneď zas utekať do mojej farnosti.

Vzhľadom na to, že sa iba jedenkrát do mesiaca stretnete s otcom Šutkom, veľmi pekne rozprávate po slovensky.

Veď som neodišiel zo Slovenska veľmi dávno, je to iba 9 rokov. Každé 2 roky chodím na návštevu Slovenska takže si slovenčinu vždy obnovím. Je síce pravda, že po dlhšom čase musím najskôr chvíľku počúvať a až potom začať pomaly rozprávať, aby som do slovenčiny nezačal zamontovávať španielčinu.

Atómy, jedinci, národy a vzťahy

Svet okolo nás je veľmi jednoduchý, riadi ho niekoľko princípov. Ak tieto princípy drasticky zjednodušíme, neživý svet sa skladá z molekúl, tie z atómov a zo vzájomných väzieb medzi časticami a subčasticami.

Živý svet sa skladá zo živých buniek (a tie sa skladajú z molekúl a z niečoho tajomného-zázračného, čo sa nazýva život), z ktorých každá má svoje poslanie  a zo vzájomných väzieb medzi nimi.