Spoločné vyhlásenie katolíkov a luteránov v Lunde pri 500. výročí reformácie

Švédsko 1. novembra – Pri ekumenickej modlitbe v katedrále v Lunde v sobotu 31. októbra pápež František a predseda Svetového luteránskeho zväzu biskup Munib Younan podpísali Spoločné vyhlásenie pri príležitosti spoločnej katolícko-luteránskej pripomienky reformácie. Text koncipovaný v piatich častiach sa začína citátom z Jánovho evanjelia: „Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.“ (Jn 15,4)

Podporme projekt “3 vodné cisterny pre Kamaliki”

Dobrý deň.

Volám sa Jožo Starosta a som správcom portálu "Slovo z Britskej Kolumbie".

Pozývam vás spojiť naše úsilie a finančne pomôcť slovenskej misionárke Jaroslave Staršej, ktorá sa so svojimi spolusestrami podujala realizovať projekt "Kamaliki". Jaroslava je členkou Misijnej Kongregácie Služobníc Ducha Svätého, a po prijatí sľubov prijala meno sestra Lea Mária.