Furdekova ulica v Petržalke - kto bol Furdek?

Submitted by starosta on Tue, 01/17/2023 - 11:43
Autor príspevku

Furdekova ulica v Petržalke

Furdekova ulica je jedna z tých dlhších ulíc. Má tvar písmena "S". Jej južný koniec sa mení na Osuského ulicu a severný na Mamateyovu ulicu.

Rev. Štefan Furdek bol slovenský rímskokatolícky kňaz, spisovateľ a národný buditeľ. V USA patril k najvýznamnejším slovenským prisťahovalcom vďaka jeho krajanským, spolkovým a kultúrno- -spoločenským aktivitám na prospech slovenskej komunity.

Furdekova ulica

Ulica nesie meno Rev. Štefana Furdeka.

Kto bol Rev. Štefan Furdek? Čo o ňom vieme?

furdek medaila

 

Do Spojených státov sa Štefan Furdek vydal v roku 1882 pretože pre jeho buditeľské postoje nemalo ani cirkevné predstavenstvo ani štátne úrady pochopenie. 

V USA dokončil štúdium teológie a usadil sa v Clevelande v štáte Ohio. Najskôr pôsobil medzi českými prisťahovalcami. Neskôr založil sloveskú osadu sv. Ladislava v Clevelande. Stal sa tam prvým správcom farnosti Lurdskej Panny Márie, kde slúžil 32 rokov.

Roku 1890 sa stal predsedom prvého slovenského spolku - Prvej katolíckej slovenskej Jednoty, jej základňu postupne tvorilo viac ako 100-tisíc členov. Bol tiež redaktorom jej časopisu Jednota.

V roku 1893 spolu s Rovniakom (Rovniakova ulica!), ktorý založil Národný Slovenský Spolok, založili Maticu Slovenskú v Amerike. Tá však r.1904 zanikla kvôli finančným dôvodom.

Obaja menovaní založili r.1907 nový spolok, ktorý nazvali Slovenská liga. Furdek sa stal jej predsedom. Táto organizácia postupne zastrešila všetky významé slovenské spolky v USA a v období 1.svetovej vojny bola jediným skutočne uznávaným predstaviteľom Slovákov na svetovej scéne.

Slovenská Liga bola spoluautorom dvoch významných dokumentov podporujúcich vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Boli to Clevelandská a Pittsburská dohoda.

Furdek založil aj Ďalšie spolky ako Združenie slovenských novinárov, Ústredný slovenský národný výbor a Jednotu katolíckých žien.

Okrem toho sám organizoval kulturný život a vzdelávanie v rodnom jazykU pre slovenské deti v Clevelande. Snažil sa všemožne podporovať krajanov na Slovensku. Organizoval podporné akcie na podporu kultúrneho života na Slovensku a protestné zhromaždenia proti národnostnej politike Rakúsko-Uhorska.  

1.katolícka Slovenská Jednota vydávala tiež, pod vedením Rev. Štefana Furdeka, každoročne kalendár Jednota. Je zaujímavé, že v kalendári z r.1915, ukážku z ktorého si môžete pozrieť tu, je 15 článkov, príspevkov, príbehov, z ktorých 14 napísal Rev. Štefan Furdek. Príprava kalendára mu trvala pravdepodobne podstatnú časť r.1914. Dá sa predpokladať, že v tomto kalendári, v 14 príbehoch a úvahách, zanechal Rev. Štefan Furdek svoj odkaz budúcim generáciam slovenských emigrantov. Zomrel totiž 18.januára 1915. Možno držal v ruke výtlačok Kalendára 1915, možno nie.

Nech mu je “zem americká” ľahká.

 

 

 

Roky spomenuté v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Vydanie