Udalosti z minulosti

Name Description
2016 Memorandum Slovákov žijúcich v Spojených štátov amerických a Kanade parlamentu a vláde Slovenskej republiky, ktoré vzídu z parlamentných volieb v r. 2016
1915.10.22 Clevelandská Dohoda
1999 Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí
2016.03.05 Voľby do NR SR 2016
2016 Veľká Noc
1960 - Založenie farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
1962-1965 2. Vatikánsky Koncil
1948? Schôdzka Kanadskej Slovenskej Ligy - asi
1930.09.11 Narodil sa Otec Ján Šutka v Orovnici pri Hronskom Beňadiku.
1960.10.28 Otec Ján Šutka vysvätený za kňaza v Bogote
2014.08.11 Zomrel slovenský salezián a dlhoročný misionár medzi Šuarmi, don Ján Šutka SDB.
2017.10.22 Otec Anton Odrobiňák, slovenský misionár medzi Šuarmi v Ekvádore, navštívil farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
1990.07.19 Odhalenie pamätnej tabule M.R.Štefánikovi v Ekvádore
1928 Slovenská Grafia v Banskej Bystrici vydala zápisník M.R.Štefánika z r.1913
1885-1914 Prvá vlna slovenskej emigrácie do Kanady
1918-1939 Druhá vlna slovenskej emigrácie do Kanady
1939-1945 WWII
1944.07.15 Založený 47.zbor Kanadskej slovenskej ligy - KSL vo Vancouveri
1951 založený III. okresný zbor KSL, so sídlom v New Westminsteri,
1952 založená I. Katolícka slovenská jednota – I. KSJ so sídlom v New Westminsteri
1960 založená slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
1874 Prvý Slovák v Britskej Kolumbii bol údajne Karol Hvorecký, ktorý sa ako člen prieskumného kolektívu podieľal na vytyčovaní trasy pre transkontinentálnu železnicu
1918.05.30 Pittsburghská Dohoda
1951 British Columbia Census
1960.05 Nová farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminster
2018 - Vancouver Sun Run
1960.04.10 Zakúpenie kostola v New Westminsteri, ktorý sa stal slovenským kostolom sv. Cyrila a Metoda
1989 Nežná revolúcia
1968.08.21 Okupácia Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy
1968.08.21 Obsadzovanie pošty spojeneckými vojskami na "Staliňáku"
1968.03.31 bol založený Klub politických väzňov
1968.04.05 bol založený Klub angažovaných nestraníkov – KAN
1968.04.10 ohlásený Akčný Program KSČ
1968.07.29 Stretnutie sovietskej a česko-slovenskej delegácie 29.júla 1968 v Čiernej nad Tisou
1968.08.02 Stretnutie Dubčeka s Brežnevom v Bratislave - ETO VAŠE DELO
1968.08.20 počas zasadania predsedníctva ÚV KSČ prišla 20. augustano 23.30 hodine správa o obsadzovaní republiky vojskami „socialistickej päťky“
2016.10.31 Spoločné vyhlásenie pri príležitosti spoločnej katolícko-luteránskej pripomienky reformácie
2016 Vianoce
2017 Nový Rok
2017 Jasličková slávnosť - vystúpenie mladých farníkov
2016 Silvester v New Westminstreri
2016.06 3. ročník výstupu milovníkov slovenskej prírody na vrchol Vtáčnika [1346 m n.m.]
1939-1945 2.svetová vojna
1803 Prví Slováci prišli do Nadlaku v terajšom Rumunsku
1526 bitka pri Moháči
1904-1910 Jozef Gregor Tajovský pôsobil v Nadlaku
[2018.05.26] 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
[2007.09.09] Predstavitelia Slovenskej Ligy v Amerike odovzdali originál Pittsburghskej Dohody do amerického historického múzea – Senator John Heinz History Center
[2010] Chiemgauer 100 - ultrabeh v Nemecku
Deň všetkých svätých
Deň Dušičiek
1866.08.16 zomrel Karol Kuzmány
Francúzska revolúcia
[1849] Slovanský Kongres v Prahe
[1867] Rakúsko-Uhorské vyrovnania
[1876] Moskovská Púť
Balkánske vojny
1914 - Memorandum Slovenskel Ligy
1916.02.22 9-ty kongres Slovenskej Ligy
1916.04.12 Užšie vedenie Slovenskej Ligy
Košútová revolúcia
1914-1918 1.svetová vojna
1918.02.09-12 Založenie Česko-Slovenskej národnej rady v USA
1918.02.22-23 XI. kongres Slovenskej ligy v Amerike
1918.05.31 Zasadanie č-s. Národnej rady v Pittsburghu
1935-1936 Delegácia Matice Slovenskej v USA
1917.05.28 Začiatok 7. Tatranského Streleckého Pluku
1918.03.03. Podpísanie Brest-Litovského mieru
1918.03.01 Odchod 7. Tatranského Pluku z Berezanu
1917.11.28 Rusko požiadalo ústredné mocnosti o prímerie
1917.12.04 Rusko a ústredné mocnosti uzavreli prímerie
1918.07. Zavraždenie cára Mikuláša II
1918.09.13 Rakúsko-uhorská monarchia poslala bojujúcim a neutrálnym vládam sveta diplomatickú nótu s návrhom na uzavretie separátneho mieru.
1918.10.začiatok mesiaca: Rakúsko-uhorská monarchia v diplomatickej nóte zaslanej americkému prezidentovi Wilsonovi požiadala o prímerie a osvedčila sa, že prijíma za základ rokovania Wilsonových 14 bodov o sebaurčení národov
1892.02.14 Narodil sa Rudolf Gajda v Kotore
1918.03.27 Zástupcovia francúzskej vlády a vojenská komisia OČSNR zvolalai schôdzu dôstojníkov a vlakových komitétov čs. vlakov, stojacich na nádraží Penza
1918.03.28 sa velenia 7. Tatranského streleckého pluku ujal kpt. Gajda
1918.05.25 Začiatok Anabázy čsl. légií na Sibíri
1918.04.10-20 Prejazd vlakov čsl. lágií cez Penzu
1948.04.15 Zomrel Rudolf Gajda v Prahe
1918.10.17 Začiatok chrípkových prázdnin v Bansko-Bystrickom gymnáziu
1918.10.17 gróf Štefan Tisza výslovne v uhorskom sneme priznal, že monarchia prehrala vojnu
1918.10.22 Na Slovensku sa rozchýrilo, že sa vraj Rakúsko-Uhorsko muselo podrobiť zásadám amerického prezidenta Wilsona a jeho štrnástim bodom
1823 Petőfi was born in the early New Year's morning of 1823
1918.02 Cisár Karl poslal prezidentovi Wilsonovi žiadosť, že má v úmysle ponúknúť separátny mier Spojeneckým mocnostiam