[BOTIK 1] Bližšie nešpecifikovaný zdroj, ktorý bol nájdený na fare v New Westminsteri. Pravdepodobne: BOTÍK, J.: Slovaks on the West Coast of the USA and Canada. Autor uvádza zdroj: KIRSCHBAUM, J.M.: Slovaks in Canada. Toronto 1967, s. 147.

Začiatky slovenskej farnosti v New Westminsteri *

Autor príspevku

Z mnohých skúseností slovenských vysťahovalcov je nám známe ich silné priľnutie k náboženstvu. Popri spolkoch, ktoré mali zväčša svojpomocný a podporný charakter, si slovenskú identitu udržiavali, formovali a zveľaďovali práve v kostoloch. Kňazi boli totiž dlho jedinou inteligenciou, ktorá popri misionárskej a náboženskej činnosti pracovala na tom, aby sa v emigrantoch udržalo slovenské národné povedomie a reč.

Slovenská komunita v meste New Westminster sa začala formovať v dvadsiatych rokoch 20. stor. V roku 1928 tu žilo okolo 300 slovenských prisťahovalcov[BOTIK 1].