Kadak, Paul K.: Praktičný slovensko-anglický TLUMAČ, 1905