Anton Odrobiňák

Interview s Antonom Odrobiňákom

Paľo Stacho mi sprostredkoval stretnutie s otcom Odrobinákom cez Skype. Využil som to, aby som mu položil niekoľko otázok. Predkladám vám jeho odpovede. Dúfam, že vás zaujmú.

Dvaja Apači na Skype

Vitajte v Kanade Otec Anton Odrobinak.

To je nádhera, že sa môžeme takto rozprávať. Ja v Ekvádore nemám takéto možnosti komunikácie cez skype. Vždy, keď prídem do Macasu, tak musím narýchlo porobiť nákupy, stretnúť sa s biskupom, porozprávať sa so Saleziánmi, s otcom Šutkom a hneď zas utekať do mojej farnosti.

Vzhľadom na to, že sa iba jedenkrát do mesiaca stretnete s otcom Šutkom, veľmi pekne rozprávate po slovensky.

Veď som neodišiel zo Slovenska veľmi dávno, je to iba 9 rokov. Každé 2 roky chodím na návštevu Slovenska takže si slovenčinu vždy obnovím. Je síce pravda, že po dlhšom čase musím najskôr chvíľku počúvať a až potom začať pomaly rozprávať, aby som do slovenčiny nezačal zamontovávať španielčinu.