21. august 1968

Spomienky: Ing. Aristid Miglierini *

Autor príspevku

Pri upratovaní písomnosti z čias pôsobenia v Čs. kultúrnom stredisku  v Káhire, našiel som v nezalepenej obálke správu napísanú ručne po česky (môj preklad). Neviem ako sa ku mne dostala, ale predpokladám, že buď od čs. veľvyslanca v Káhire JUDr. Ladislava Nováka, alebo od jeho sekretárky, s ktorou som mal zhodné názory na r. 1968. Dokument obsahoval Správu o tlačovej konferencii šéfredaktorov listov u predsedu vlády  O. Černíka zo dňa 28.8.1968. Ing.

Spomienky: Andrej Štelmák, Sliač, Slovakia *

Autor príspevku

                 (Pohľad do časti histórie spoločného štátu Čechov a Slovákov)

 Dejiny potvrdzujú, že takmer každý politický systém či štátne zriadenie má svojich prívržencov,  ale aj odporcov usilujúcich sa o jeho reformu, zvrat alebo aj zánik. (Rusko: VOSR 1917, rozpad ZSSR, Nemecko: Nástup Hitlera a fašizmu k moci 1933, Maďarsko: kon­trarevolúcia 1953, Poľsko: Hnutie Solidarita, Kanada: Boj za odtrhnutie francúzskej časti a vytvorenie jej samostatnosti. Československo: Február 1948,  „Kontrarevolúcia“ a Obrodný proces 1968...)

Rubrika