Aurelius, Marcus

26.január - Sila Mantry*

Submitted by starosta on Tue, 01/25/2022 - 19:01

Vymaž zo svojej mysle falošné predstavy tak, že si budeš neustále opakovať:

"Hlboko vo svojom srdci sa budem snažiť vyhýbať sa každému zlu, túžbe alebo vyrušeniu - naopak - vidiac pravú podstatu vecí budem im venovať iba to, čo si zasluhujú". 

Pamätaj si, toto je tvoja jedinečná schopnosť, ktorú ti dala príroda.

Marcus Aurelius, Meditácie, 8.29

* Mantra - často opakovaná veta alebo slogan, ktoré napomáhajú meditácii

25.január - Jediná cennosť

Submitted by starosta on Tue, 01/25/2022 - 18:32

Čo nám zostáva, aby sme považovali za cenné? Toto, myslím si: - Ceňme si, čo nám pomáha k rastu a k príprave (pre budúcnosť) ... toho sa týka všetka námaha, ktorú vkladáme do vzdelávania a učenia. To je vec, ktorú si máme ceniť. Ak sa budeme pevne držať tohto princípu, prestaneme si všímať všetko ostatné.

Ak nie, nebudeme slobodní, samostatní a oslobodení od vášní, ale nevyhnutne plní závisti, žiarlivosti a podozrenia voči tým, ktorí to dosiahli a budeme "kuť pikle" voči tým, ktorí vlastnia po čom sami túžime.

20.január - Znovu zapáľ (podnieť) svoje myšlienky

Submitted by starosta on Thu, 01/20/2022 - 23:12

Tvoje princípy (morálne hodnoty) nemôžu vyhasnúť, ak len nezhasnú tvoje myšlienky, ktoré ich živia, pretože je neustále v tvojich silách ich opätovne vzkriesiť.

Je vždy možné začať žiť (podľa svojich princípov) odzačiatku. Znovu sa pozeraj na veci tak, ako predtým - tak môžeš znovu začať žiť svoj život.

Marcus Aurelius, Meditácie, 7.2

18.január - Dívaj sa na svet ako básnik, ako umelec

Submitted by starosta on Thu, 01/20/2022 - 22:25

Prejdi životom, cez tento kratučký kúštiček Času, v harmónii s prírodou a prídi k svojmu záverečnému miestu (večného) odpočinku vľúdne, láskavo, s vďakou, rovnako ako zrelá oliva môže padnúť zo stromu chváliac Zem, že ju živila a s ďakujúc stromu, na ktorom mohla vyrásť.

Marcus Aurelius, Meditácie, 4.48.2

14.január - Odstrihni nitky, ktoré popoťahujú tvoju myseľ

Submitted by starosta on Sat, 01/15/2022 - 21:34

Konečne pochop, že máš v sebe niečo omnoho silnejšie a zázračnejšie než sú tvoje vášne, ktoré niekto "popoťahuje" ako bábky v bábkovom divadle.

Aké myšlienky ovládajú tvoju myseľ práve teraz? Nie je to Strach, Podozrenie, Túžba alebo niečo podobné?

Marcus Aurelius, Meditácie, 12.19

4.január - Veľká Trojka

Submitted by starosta on Tue, 01/04/2022 - 21:30

Všetko, čo potrebuješ v živote sú tieto 3 veci:

  • správne posudzovanie súčasného momentu
  • aktivita pre všeobecné dobro v súčasnom momente
  • vďačnosť za všetko, čo k tebe prichádza "zvonku" (čoho sa ti dostáva/nedostáva) v súčasnom momente

 

Marcus Aurelius, Meditácie, 9.6

Slovenské kmene Lugri a Kovádi

Submitted by starosta on Sun, 05/13/2018 - 11:48

Ďalším príkladom, ktorý môže v sebe ukrývať názov slovenského kmeňa, môže byť nápis na skalnatom brale, na ktorom stojí hrad Trenčín. Netreba sa dať mýliť tým, že zaužívaný historiografický názor hovorí o príchode Slovanov na územie Slovenska najskôr v 4.storočí n.l. Iné historiografické názory hovoria, že Slovania, a teda aj dávni predkovia Slovákov, žili na území Slovenska ako pôvodné obyvateľstvo od nepamäti. A teda aj v roku 179 n.