[2018.05.26] 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska