Miglierini, Aristid

Aristid Miglierini

Submitted by starosta on Thu, 02/25/2021 - 19:35

Milý pán Starosta,

potešili ste ma vydaním  32.  časopisu Slovo z BC. Môj príspevok chcel sprístupníť udalosti na prelome rokov 1944/45.  Má upriamiť pozornosť čitateľa na chovanie  našich osloboditeľov. Bolo a je mi ľúto padlých občanov ZSSR, ktorí neváhali obetovať život, aby sa zbavili nacistických okupantov.  Škoda, že sa nezbavili boľševickej diktatúry.  Nádej býva posledná a možno dúfať, že príde čas, keď sa zobudí aj táto obrovská, bohatá krajina a zaradí sa medzi demokratické štáty.

1873-2016 Miglierini - 3 generácie

Submitted by starosta on Mon, 04/23/2018 - 13:26

Po prečítaní časopisu SLOVO z Britskej Kolumbie, ktoré mi prišlo z ďalekej Kanady, získa Slovák sebavedomie, že nie sme až taký malý národ. Nezapadli sme do zabudnutia, vďaka tomu, že sme sa držali viery našich otcov. Kresťanstvo a slovenský národ sú ako spojené nádoby.

Vy, čo žijete v zahraničí dlhšie, ste už „krížovú cestu“ emigrácie a začlenenia do novej vlasti absolvovali. Každý viete svoje – boľačky aj radosti.