1960.10.28 Otec Ján Šutka vysvätený za kňaza v Bogote