Život v 5 režimoch

Submitted by starosta on Sun, 01/08/2023 - 21:37

Túto knihu napísal Ján Balko, ktorý žil v rokoch 1901 - 1992

Kniha pozostáva z dvoch častí

  • Od cisára pána k tatíčkovi Masarykovi
  • 10 rokov v slovenskej politike

 

Úvod k 1.časti napísal autorov syn Vlado Balko:

Minulé 20. storočie bolo pre nás epochou prevratných spoločenských, sociálnych, politických, etnických i ľudských premien. Slovensko prekonalo v minulom storočí búrlivý vývoj. Životný príbeh autora predkladaných pamätí možno považovať za jeden z kamienkov tvoriacich pestrú mozaiku strednej Európy „pod Tatrami“ v búrlivom 20. storočí v celej jeho mnohotvárnosti.

Autorovo curriculum vitae, príbeh dedinského chlapca, vynára sa zo slovenského dávnoveku do doby prevratných zmien. Tie ponúkali pokušenia piatich režimov, ku ktorým si ako člen slovenského spoločenstva utváral svoje životné postoje so všetkými ich kladmi a zápormi.

Životné svedectvo autora, Jána Balku (*1901 +1992), zobrazuje osudy našich občanov, ktorí prežili prevratné zmeny v piatich režimoch.

Život v piatich režimoch – 1.kniha zachytáva autorov životný príbeh od r. 1901 až po mníchovský diktát v roku 1938. Má názov "Od cisára pána k tatíčkovi Masarykovi".

Hodnotenie nech si vytvorí čitateľ.

=============

Začíname s kapitolami 1.časti - Od cisára pána k tatíčkovi Masarykovi