1960.05 Nová farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminster