Udalosti z minulosti

Name Description
0630 - Vojna kráľa Dagobrta proti Samovi
0827 - narodil sa Konštantín - Cyril
0885 - zomrel sv. Metod
0894 - zomrel Svätopluk
0907 - bitka pri Prešporku, v ktorej vyhralo maďarské a nemecké vojsko - koniec Veľkomoravskej Ríše
1526 bitka pri Moháči
1776 Deklarácie nezávislosti USA na Veľkej Británii
1803 Prví Slováci prišli do Nadlaku v terajšom Rumunsku
1823 Petőfi was born in the early New Year's morning of 1823
1856 turecko – ruská vojna o nadvládu nad Čiernym morom
1866.08.16 zomrel Karol Kuzmány
1874 Prvý Slovák v Britskej Kolumbii bol údajne Karol Hvorecký, ktorý sa ako člen prieskumného kolektívu podieľal na vytyčovaní trasy pre transkontinentálnu železnicu
1885-1914 Prvá vlna slovenskej emigrácie do Kanady
1890 - založenie 1.katolíckej slovenskej jednoty v Amerike a v Kanade
1892.02.14 Narodil sa Rudolf Gajda v Kotore
1904-1910 Jozef Gregor Tajovský pôsobil v Nadlaku
1914 - Memorandum Slovenskel Ligy
1914 - Vianoce - vo Francúzsku počas 1.svetovej vojny bolo džentlemanské „Ticho na fronte“
1914-1918 1.svetová vojna
1915.10.22 Clevelandská Dohoda
1916.02.22 9-ty kongres Slovenskej Ligy
1916.04.12 Užšie vedenie Slovenskej Ligy
1917 Veľká Októbrová socialistická revolúcia
1917.05.28 Začiatok 7. Tatranského Streleckého Pluku
1917.11.28 Rusko požiadalo ústredné mocnosti o prímerie
1917.12.04 Rusko a ústredné mocnosti uzavreli prímerie
1918 Španielska chrípka
1918-1939 Druhá vlna slovenskej emigrácie do Kanady
1918.02 Cisár Karl poslal prezidentovi Wilsonovi žiadosť, že má v úmysle ponúknúť separátny mier Spojeneckým mocnostiam
1918.02.09-12 Založenie Česko-Slovenskej národnej rady v USA
1918.02.22-23 XI. kongres Slovenskej ligy v Amerike
1918.03.01 Odchod 7. Tatranského Pluku z Berezanu
1918.03.03. Podpísanie Brest-Litovského mieru
1918.03.27 Zástupcovia francúzskej vlády a vojenská komisia OČSNR zvolalai schôdzu dôstojníkov a vlakových komitétov čs. vlakov, stojacich na nádraží Penza
1918.03.28 sa velenia 7. Tatranského streleckého pluku ujal kpt. Gajda
1918.04.10-20 Prejazd vlakov čsl. lágií cez Penzu
1918.05.25 Začiatok Anabázy čsl. légií na Sibíri
1918.05.30 Pittsburghská Dohoda
1918.05.31 Zasadanie č-s. Národnej rady v Pittsburghu
1918.07. Zavraždenie cára Mikuláša II
1918.09.13 Rakúsko-uhorská monarchia poslala bojujúcim a neutrálnym vládam sveta diplomatickú nótu s návrhom na uzavretie separátneho mieru.
1918.10.17 gróf Štefan Tisza výslovne v uhorskom sneme priznal, že monarchia prehrala vojnu
1918.10.17 Začiatok chrípkových prázdnin v Bansko-Bystrickom gymnáziu
1918.10.22 Na Slovensku sa rozchýrilo, že sa vraj Rakúsko-Uhorsko muselo podrobiť zásadám amerického prezidenta Wilsona a jeho štrnástim bodom
1918.10.26 Delegácia pozostávajúca z vedúcich predstaviteľov všetkých českých politických strán, vedená Karelom Kramářom, prišla do Švajčiarska
1918.10.začiatok mesiaca: Rakúsko-uhorská monarchia v diplomatickej nóte zaslanej americkému prezidentovi Wilsonovi požiadala o prímerie a osvedčila sa, že prijíma za základ rokovania Wilsonových 14 bodov o sebaurčení národov
1919-Máj-4 Tragická havária M.R.Štefánika
1928 Slovenská Grafia v Banskej Bystrici vydala zápisník M.R.Štefánika z r.1913
1930.09.11 Narodil sa Otec Ján Šutka v Orovnici pri Hronskom Beňadiku.
1935-1936 Delegácia Matice Slovenskej v USA
1939-1945 2.svetová vojna
1939-1945 WWII
1944.06.16 Bombardovanie Bratislavy Američanmi
1944.07.15 Založený 47.zbor Kanadskej slovenskej ligy - KSL vo Vancouveri
1945 február - v Livadii, v niekdajšom cárskom paláci v Jalte týždeň popíjali, hodovali a rozhodovali o osude sveta Stalin, Churchill a Roosewelt.
1948.04.15 Zomrel Rudolf Gajda v Prahe
1948? Schôdzka Kanadskej Slovenskej Ligy - asi
1950 -1955 Zakladanie JRD
1951 British Columbia Census
1951 založený III. okresný zbor KSL, so sídlom v New Westminsteri,
1952 založená I. Katolícka slovenská jednota – I. KSJ so sídlom v New Westminsteri
1954 Sovietsky Zväz pod vedením ukrajinského Rusa Chruščova daroval Krym Ukrajine
1960 - Založenie farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
1960 založená slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
1960.04.10 Zakúpenie kostola v New Westminsteri, ktorý sa stal slovenským kostolom sv. Cyrila a Metoda
1960.05 Nová farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminster
1960.10.28 Otec Ján Šutka vysvätený za kňaza v Bogote
1962-1965 2. Vatikánsky Koncil
1968.03.31 bol založený Klub politických väzňov
1968.04.05 bol založený Klub angažovaných nestraníkov – KAN
1968.04.10 ohlásený Akčný Program KSČ
1968.07.29 Stretnutie sovietskej a česko-slovenskej delegácie 29.júla 1968 v Čiernej nad Tisou
1968.08.02 Stretnutie Dubčeka s Brežnevom v Bratislave - ETO VAŠE DELO
1968.08.20 počas zasadania predsedníctva ÚV KSČ prišla 20. augustano 23.30 hodine správa o obsadzovaní republiky vojskami „socialistickej päťky“
1968.08.21 Obsadzovanie pošty spojeneckými vojskami na "Staliňáku"
1968.08.21 Okupácia Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy
1985 Vianoce
1989 Nežná revolúcia
1990.07.19 Odhalenie pamätnej tabule M.R.Štefánikovi v Ekvádore
1990 Rozpad ZSSR
1992.01.01 Deň Ústavy SR
1992.09.01 Schválená Ústava SR - Deň Ústavy
1999 Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí
2014.03.16 Krymské referendum
2014.08.11 Zomrel slovenský salezián a dlhoročný misionár medzi Šuarmi, don Ján Šutka SDB.
2016 Memorandum Slovákov žijúcich v Spojených štátov amerických a Kanade parlamentu a vláde Slovenskej republiky, ktoré vzídu z parlamentných volieb v r. 2016
2016 Silvester v New Westminstreri
2016 Veľká Noc
2016 Vianoce
2016.03.05 Voľby do NR SR 2016
2016.06 3. ročník výstupu milovníkov slovenskej prírody na vrchol Vtáčnika [1346 m n.m.]
2016.10.31 Spoločné vyhlásenie pri príležitosti spoločnej katolícko-luteránskej pripomienky reformácie
2017 Jasličková slávnosť - vystúpenie mladých farníkov
2017 Nový Rok
2017.10.22 Otec Anton Odrobiňák, slovenský misionár medzi Šuarmi v Ekvádore, navštívil farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
2018 - Vancouver Sun Run
2019 Tvorivá škola žurnalistiky
2020 - Vianoce
2020 - vyšlo 32. číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie
2020 - XXIII. ro4n9k Rímskych hier a 7. LIMES DAY 2020 v Rusovskej Gerulate