Kto je Jeffrey Sachs a čo hovorí o rozširovaní NATO a o odpore Ruska

Submitted by starosta on Mon, 08/07/2023 - 07:18
Jeffrey Sachs

Jeffrey Sachs je americký ekonóm, profesor a autor známy svojou prácou v oblasti ekonomického rozvoja, globálneho zdravia a udržateľného rozvoja. Narodil sa 5. novembra 1954 v Detroite, Michigan, USA.

Sachs sa preslávil svojou prácou ako poradca rôznych vlád a medzinárodných organizácií v oblastiach týkajúcich sa redukcie chudoby, ekonomického rastu a udržateľného rozvoja. Zohral významnú úlohu pri formovaní politiky rôznych krajín s cieľom riešiť globálne výzvy, ako je extrémna chudoba, choroby a environmentálna udržateľnosť.

Sachs radil viacerým postsocialistickým krajinám v strednej a východnej Európe pri ekonomických reformách a počas ich prechodu na trhové hospodárstvo. Sachs bol jedným z hlavných architektov ekonomických reforiem v Poľsku po páde komunizmu. Tiež sa angažoval v Rumunsku pri ekonomických reformách po páde režimu v roku 1989. Sachs bol spojený aj s radou pre ekonomické reformy v Rusku.

Sachs bol hlavným zástancom Cieľov tisícročia pre rozvoj (Millennium Development Goals - MDG), súboru ôsmych medzinárodných rozvojových cieľov, ktoré mali do roku 2015 znížiť globálnu chudobu, hlad, choroby a nerovnosť. 

Na základe svojej práce pri MDGs pokračoval Sachs vo vytváraní Cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals - SDG), širšieho a komplexnejšieho súboru cieľov, ktoré majú do roku 2030 riešiť rôzne globálne výzvy.

Sachs napísal rozsiahlo na témy týkajúce sa rozvojovej ekonómie, globalizácie a udržateľného rozvoja. Napísal niekoľko kníh, medzi nimi The End of Poverty (Koniec chudoby) a Common Wealth (Spoločné bohatstvo) , v ktorých popisuje svoje pohľady na riešenie globálnej chudoby a environmentálnej udržateľnosti.

Sachs je profesorom na Kolumbijskej univerzite, kde pôsobí ako riaditeľ Centra pre udržateľný rozvoj. Učil a viedol výskum v oblasti ekonómie, verejného zdravotníctva a udržateľného rozvoja.

Sachs sa tiež angažoval v globálnych zdravotných iniciatívach, najmä v boji proti chorobám ako HIV/AIDS, malária a tuberkulóza v rozvojových krajinách.

Sachs je známy svojím vášnivým zastávaním riešenia urgentných globálnych problémov kombináciou ekonomických politík, medzinárodnej spolupráce a praktík udržateľného rozvoja. Získal uznania a ocenenia za svoj prínos v týchto oblastiach a stále je významným hlasom v oblasti globálneho rozvoja a ekonómie.

Jeffrey Sachs uverejnil na svojom Youtube kanáli 5.augusta 2023 interview pod názvom NATO Enlargement and Russian Resistance (Rozširovanie NATO a Ruský Odpor). Video trvá 45 minút a doposiaľ si ho prezrelo vyše 6,500 záujemcov. Video je v angličtine s anglickými titulkami.

Tu je link na video: https://www.youtube.com/watch?v=2sVKXlNc1O8

Niekoľko komentárov z Youtube:

Thank you so much, Mr Sach. The U S can still be a respectable country because of ethical people like you, who speak out against the U S government 's woeful policy in international arena.

History will remember you kindly, Prof Jeffrey Sachs! Thank so much for all that you do!

So many people are ignorant of this fact! Excellent speech.

Fabulous presentation. History of US-NATO provocations of Russia. Critique of militarism. Sustainable Development Goals. Philosophical ABCs to solve our problems.

We shall thank you, Professor, and the ones like you; those who still give us common people, some hope, as you resist to surrender to corporate power.

He is a wiseman who dares to challenge the stupidity of the hegemonic government of the United States. Even though a lot of people said that he sides with China and attacked him, he still holds his position with conscience. As I observe, he has been consistent all the time and done everything to bring the best to the world. He earned my respect!

A man of immense intelligence and passionate about humanity. Pay attention to his last remark and ask yourself why is he not listened to by the political class of the USA? Thank you Jeffrey, God bless us abundantly.

Why don't we have more people like you in this world? Sensibility, honesty, ethics. We need more of that. You're the one who brings hope to my life among the rampant chaos I see all around. Thank you!

What a wonderful presentation! Bravo Sir, Bravo! In despair I watch endless hours of commentators spouting absolute nonsense... and then I come upon this gem.. God bless you sir and please keep up this good work that you have undertaken.. People everywhere need to be made aware of the facts that you present here...

 

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.