Vladimir VALENT

Submitted by starosta on Thu, 02/25/2021 - 14:46

Važena/važeny,                     BEL., 26.12.2020

        dovolujem si Vam (v Srbsku a v širom svete) odoslat e - mejl pana Jozefa STAROSTU, Kanada, šefredaktora časopisu Slovo z Britskej Kulumbie, Kanada.
        Vdaka jeho laskavosti a viacročnej našej komunikacie, vlastnim jeho i snahy tamojšich Slovakov poznat sa, zachovat sa i vzajomne spolupracovat.
        Vam osobne i panovi J. Starostovi dakujem za znamost,zaujem i pracu na poli starostlivosti o udržbu prislušnosti našmu narodu, za spolupracu i vzajomnost s inorečovym okolim.
        S podakovanim tento mejl zasielam i na pana J. Starostu, jeho rodinu i tam žijucich ich spoluobčanov.
        Opakujem i Vam prianie pre Vaš i naš pokojny život, uspešnu pracu, vela radosti i potešenia v rodinach, porozumenie v okoli i počas roku 2021.
        So srdečnymi pozdravmi.
                              Valent, BEL.,
--
Vladimir VALENT
BEOGRAD (Srbija)
mobile: 00381(0)643502799
e-mail: valent@tmf.bg.ac.rs
        v.valent2008@gmail.com