1990 Otec Ján Šutka, salezián

Submitted by starosta on Mon, 04/16/2018 - 13:03
Autor príspevku

Posol, mesačník, ktorý vydávali Slovenskí jezuiti v Cambridge, v októbrovom vydaní z r.1990, píše o otcovi Šutkovi takto:Z úryvku sa dozvedáme, že otec Šutka bol nielen misionárom medzi Šuarmi, ale tiež reprezentantom Slovákov na rôznych úrovniach politického a spoloženského života v Ekvádore. (js)


 

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte