One Thousand And Twenty Years Of Young Slovakia

Submitted by starosta on Mon, 04/23/2018 - 12:47

Unikátna kniha o Slovensku v angličtine - 768 strán, 1334 ilustrácií

Titul: One Thousand And Twenty Years Of Young Slovakia

Podtitul: The First Complete Book About The Slovak Republic

85 AUTOROV –- 768 strán, 1334 ilustrácií, 1,55 kg, 17x22 cm, cena 69 CAD vrátane doručenia zo Slovenska.

Publikáciu zaradili do svojej kolekcie dve prísne výberové a najprestížnejšie knižnice na svete - Library of Congress U.S. vo Washingtone (zal. 1800) a Vatikánska apoštolská knižnica (1447), ako aj štátne vedecké knižnice USA, Ruska a Číny. A tiež všetkých 28 národných knižníc krajín EU. Je k dispozícii na všetkých našich veľvyslanectvách vo svete. Na propagáciu Slovenska ju tiež využíva Kancelária Prezidenta SR.

Kniha podrobne predstavuje históriu, samosprávne kraje, historické regióny, prírodu, spoločnosť, národnostné menšiny, cirkev, kultúru, tradície, významné osobnosti minulosti a súčasnosti vo svete  i doma, šport, ako aj množstvo iných zaujímavostí.

Ako "impozantnú a komplexnú" knihu o Slovensku označila toto súborné dielo editorov Ivana Klča, Danice Filovej a Mariána Petrička renomovaná vydavateľka Helene Cincebeaux, ktorá na americkom kontinente takmer tri desaťročia vydáva Slovak Magazine.

Uznanie jej vyjadril i posledný človek, ktorý stál na povrchu Mesiaca, americký astronaut slovenského pôvodu Eugene Andrew Cernan, ktorý nezabúda na vlasť svojich predkov a je na ňu hrdý. Zdôraznil to vo svojom liste hlavnému editorovi publikácie Ivanovi Klčovi. "Vaša pozoruhodná kniha je peknou pripomienkou môjho slovenského dedičstva," uviedol v liste trojnásobný návštevník vesmíru, dnes 81-ročný potomok predkov z Vysokej nad Kysucou, ktorý žije v texaskom Houstone.

Knihu si mozno objednat na adrese vydavatela: kutalek@centrum.sk

Kniha o Slovensku

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte