1918.10.17 Začiatok chrípkových prázdnin v Bansko-Bystrickom gymnáziu