Spomienka na bývalé Československo v Ottave (26. október 2018)

Submitted by starosta on Fri, 11/16/2018 - 21:31
Autor príspevku
Slovak Ambassy

Milí krajania, priatelia,  

v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať pozvánku veľvyslancov Slovenskej republiky a Českej republiky p. Víta Koziaka a p. Pavla Hrnčířa na recepciu pri príležitosti osláv 100. výročia založenia bývalého Československa, ktorá sa uskutoční v piatok 26. októbra 2018 od 18:00 do 20:00 hod. v Horticulture Building, Ottawa.    

 

Takznela pozvánka na podujatie, ktorého sa zúčastnil člen našej redakčnej rady, Paul Stacho. Tu je jeho pohľad na toto podujatie:

 

100 rokov

Rok 2018 znovu spojil slovenský a český národ nielen doma, ale aj v zahraničí. Tak tomu bolo aj v našom hlavnom meste Kanady - v Ottawe. Obe krajiny, teraz už  samostatná Slovenská republika a Česká republika, si spoločne pripomenuli storočnicu od vzniku bývalého Česko-Slovenska.

 

 

Historické udalosti  si dôstojne a spoločne pripomenuli  Slováci a Češi v našej novej domovine v Kanade. V Ottawe, v Horticulture Building sa v piatok 26. oktobra 2018 uskutočnili oslavy, ktoré usporiadali spoločne Slovenská a  Česká ambasáda. Nechýbali zastupcovia diplomatických zborov a vyznační hostia z kanadskej spoločnosti. 

 

Slovenská speváčka Mária Budáčovia spievala aj českú hymnu
Slovenská speváčka Mária Budáčova zaspievala aj českú hymnu

 

Oslavy začali  kultúrnym programom, v ktorom na začiatku zaspievala slovenská speváčka  z Montrealu  Mária Budáčová štátne hymny Českej a Slovenskej republiky. 

 

15.Česky ambasador Pavel Hrnčír.jpg
Česky ambasador Pavel Hrnčír

 

Potom sa prihovorili k publiku veľvyslanec Českej republiky, jeho excelencia Pavel Hrnčíř, a  novo vymenovaný slovenský veľvyslanec v Kanade, jeho exclencia Vít Koziak. Český veľvyslanec vyzdvihol  zásluhy Čechov, T.G. MasarykaEduarda Beneša.

 

Vít Koziak objasnuje úlohu, ktorú zohral M.R.Štefánik
Slovenský veľvyslanec v Ottawe, jeho Excelencia Vít Koziak
objasňuje úlohu, ktorú zohral M.R.Štefánik pri vytvorení Česko-Slovenska

 

Náš veľvyslanec, jeho exclencia pán Koziak, nezabudol pripomenúť účastníkom slávnostného stretnutia  zásluhy nášho velikána – generála Milana Rastislava Štefánika. Bez  Milana Rastislava Štefánika by Česko-Slovensko, ako take, určite nevzniklo. Bol to práve skúsený diplomat, pochádzajúci z dedinky Košariska na Myjave, ktorý otváral “dvere” Masarykovi a Benešovi vo vysokých vládnych kruhoch. Jeho podiel na vzniku Česko-Slovenska je nespochybiteľný.  Zorganizoval Československé légie, ako keby prvú československú armádu, (pozri 29. a 30. číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie, http://slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk, str.8-11). Československé légie dali obrovskú legitimitu všetkým ďalšim rokovaniam, ktoré potom už len historicky nasledovali.

 

Robert Fry pri prejave (v pozadi česky a slovensky velvyslanec)
Robert Fry pri prejave (v pozadi český a slovenský velvyslanec)

 

Po príhovoroch  oboch veľvyslancov predniesol  pozdravy, k asi štyristo účasníkom tejto  slávnosti,  generálny riaditeľ Global Affairs Canada, pán Robert Fry, ktorý zastupoval nášho terajšieho predsedu vlády Justina Trudeau. Českým a slovenským krajanom s humorom  “tvrdil”,  že Československo muselo vlastne prejsť “rozvodovým konaním”.  “Manželské” spolužitie bratských národov  prestalo vlastne fungovať,  lebo Československo malo príliš silné “hokejové mužstvo. Preto  vzniklo od 1. januára l993 samostatné hokejové mužstvo Česka a samostatné hokejové mužstvo Slovenska.  

 

Prostredníctvom športu sme to my, ktorí ovládame dejiny Česko-Slovenska a Československa rýchlo a najlepšie pochopili.

 

Po kultúrnom programe a úsmevnej expertíze z Global Affair, prečo vlastne  Československo zaniklo,  nasledovalo občerstvenie a zavládla výborná nálada,  samozrejme nechýbala ani typická česká a slovenská kuchyňa. Podával sa Zlatý Bažant, budejovicke pivo Czechvar, slovenské vína, česká Becherovka a ďalšie kulinárske skvosty slovenskej a českej kuchyne.

 

V popredí zamestnanci ambasad
Účastníci spomienkovej slávnosti - v popredí zamestnanci slovenskej a českej ambasády

 

Krajania zo slovenskej a českej komunity ukázali v ďalekej cudzine, ktorá sa nám mnohým stala novým adoptívnym domovom,  že Češi a Slováci si  ako bratsky najbližšie slovanské národy vedia porozumieť a spolupracovať nielen doma, ale aj v Kanade.

 

Text a fotografie:  Paul Stacho, Stoney Creek, Ontario, Kanada


 

Napravo plk. JUDr. Adriana Kollárikova (policajná pridelenkyňa na slovenskej ambasáde), naľavo letecko-kozmická Ing. Lena Stachová
Napravo plk. JUDr. Adriana Kollárikova (policajná pridelenkyňa na slovenskej ambasáde), naľavo letecko-kozmická Ing. Lena Stachová 

 

Nechybala ani najmladšia generácia
Nechyýbala ani najmladšia generácia

 

Slávnostní hostia, naľavo nemecký, napravo poľský vojenskí pridelenci na ambasádach v Kanade
Slávnostní hostia, naľavo nemecký, napravo poľský vojenskí pridelenci na ambasádach v Kanade

 

Večne mladý slovenský aktivista profesor žurnalistiky emeritus George Frajkor
Večne mladý slovenský aktivista profesor žurnalistiky emeritus George Frajkor

 

Naľavo Pavel Hrnčír, v strede Robert Fry, napravo Vít Koziak
Naľavo český veľvyslanec Pavel Hrnčír, v strede generálny riaditeľ Global Affairs Canada Robert Fry, napravo slovenský Vít Koziak

 

 

 

 

Roky spomenuté v texte
Iná klasifikácia