Petzwal, Otto

Submitted by starosta on Sat, 06/12/2021 - 01:05
Alive
Off
Family Name
Petzwal
First Name
Otto
Short Characteristic

/1809 - 1853/, matematik a autor vedeckých prác a učebníc z dynamiky, mechaniky a vyššej matematiky a astronómie. Získal Veľkú cenu Uhorskej akadémie vied.

Human Classification
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Roky spomenuté v texte
Udalosti spomenuté v texte