1885-1900 Zoznam novín a časopisov vydávaných v Amerike pre slovenských vysťahovalcov

Submitted by starosta on Wed, 05/23/2018 - 21:58
AS1 Americký Slovák I 1892 - ? Cleveland, OH, USA Týždenník
ASN AMERICKO-SLOVENSKE NOVINY 1886 – ? min. 1918 Pittsburgh, Pa, USA Týždenník
B BULLETIN 1885 – asi 1886 asi v Pittsburgh, Pa, USA občasník
BR Bratstvo 1899 - ? min 1925 ? ?
C Čas 1895 – asi 1896 Nanticoke, PA, USA týždenník
CL Cirkevné Listy 1894 - ? Cleveland, OH USA mesačník
Č Čarodejník 1897 - ? Cleveland, OH USA ?
F Fakľa 1894 - ? New Your, NY, USA mesačník
J Jednota 1891 – dodnes Cleveland, OH, USA dvoj-týždenník
K Katolík 1895 - ? Freeland, MI, USA týždenník
KJ Kalendár Jednota 1891 - ? Cleveland, OH, USA ročenka
KN Katolícke Noviny 1889 - 1891 Hazleton, PA, USA týždenník
M Maják 1894 - ? Pittsburgh, Pa, USA mesačník
MY Mydlo 1897 - ? Wilkes-Barre, PA, USA príloha Katolíka, neskôr samostantý časopis
Nový Černokňažník 1899 - ? Cleveland, OH, USA časopis
NV Nová Vlasť 1888 - ? Streator, IL, USA týždenník
P2 Pravda II 1894 - ? Connellsville, PA, USA týždenník
R1 Robotník I 1889 - ? Connellsville, PA, USA týždenník
RO Rodina 1885 - ? Cleveland, OH, USA mesačník
RA Rarášek 1896 – 1912 Pittsbugh, PA, USA občasník
S1 Slovák I 1895 - ? New York, NY, USA mesačník
ST Strigôň 1893 - Pittsbugh, PA, USA príloha ASN
SvA Slovák v Amerike 1889 – dodnes Plymouth, PA, USA týždenník
VGKS Viestnik Grecko-Kat Sojedinenija 1893 - ? ??? týždenník
Z Zástava 1889 - ? Plymouth, PA, USA týždenník

Zoznam zakladateľov, majiteľov, redaktorov, korešpondentov a spolupracovníkov, ktorí sa pričinili o vydávanie týchto časopisov

  Ambrose Anton S. redaktor ASN
zakladateľ SvA
  Bella Daniel redaktor CL
  Belianský Janko redaktor J
  Belohlávek Karol redaktor BR
Bielek Ivan redaktor BR
  Bielik Nikolaj redaktor BR
  Blaho Pavol Dr. korešpondent ASN
  Blaškovič Franc korešpondent ASN
  Bolčák dezider redaktor BR
  Cibula M. korešpondent ASN
  Čulen Ján redaktor ASN
redaktor J
  Demočko Stanislav tlač ASN
  Domaracky M. korešpondent ASN
  Fedor Gašpar korešpondent ASN
  Fedor Jozef tlač ASN
  Feher Ján korešpondent ASN
  Fenčák Ján redaktor BR
Ferienčík J.A. korešpondent ASN
redaktor J
redaktor RO
Filek Jozef korešpondent ASN
redaktor KN
  Fleischer Gustáv korešpondent ASN
  Francisci M. Dr. korešpondent ASN
Furdek Štefan majiteľ redaktor J
vydávateľ a korešpondent KJ
  Gelhoff Rev. zakladateľ NV
  Gessay Ignác korešpondent ASN
  Gilbert Gustáv tlač ASN
Gonda Ján korešpondent ASN
korešpondent M
  Grunik Ďuro korešpondent ASN
  Grunstain Moric tlač ASN
  Halkovič Koloman korešpondent ASN
  Hrobák Filip vydávateľ a redaktor SvA
redaktor J
Hušek Jozef redaktor J
  Chládek Richard redaktor BR
  Ivanec Terézia redaktor J
Jankola Mutúš Rev. redaktor BR
  Jaskovič Ignác Rev. Majiteľ a vydávateľ KN
  Jičinský J. R. korešpondent ASN
  Josčak majiteľ MY
  Kadák Pavel korešpondent ASN
redaktor J
  Kadlecik J. redaktor ASN
  Kiesel Jozef redaktor KN
redaktor J
  Kmeť A. korešpondent ASN
  Kochánik Juraj korešpondent ASN
  Konig Ján korešpondent ASN
redaktor AS1
vydávateľ NČ
  Kokoskenyi F. korešpondent ASN
  Kompis P. redaktor ASN
  Konery Július tlač ASN
Kossalko Jozef majiteľ a redaktor Z
redaktor J
redaktor BR
  Kozma J. korešpondent ASN
  Kvačala redaktor CL
  Krajsa Jozef redaktor J
  Krčméry Jozef korešpondent ASN
korešpondent M
  Lach Ján vydávateľ a redaktor SvA
  Lauček (Zaboj) Daniel. Rev. korešpondent ASN
redaktor C
  Lederer N. korešpondent ASN
  Lesko S. redaktor ASN
  Majlavec G. J. tlač ASN
Mamatey Albert korešpondent ASN
korešpondent M
  Maršal-Petrovský Gustav vydávateľ S1
  Mudroň Miloš korešpondent ASN
  Murgaš J. redaktor BR
  Novomeský L. Rev. korešpondent ASN
  Okáľ Ján vydávateľ a redaktor SvA
Orbach C. Rev. redaktor CL
  Osvald Július korešpondent ASN
  Osvald R. Fr. korešpondent ASN
  Palka Ján tlač ASN
korešpondent M
  Pankuch Ján vydávateľ a redaktor AS1
M. redaktor CL
  Panuska Václav Rev. korešpondent ASN
  Paučo Jozef vydávateľ
redaktor SvA
redaktor J
redaktor BR
  Pavin A. korešpondent ASN
  Pavolčík Rev. korešpondent ASN
  Plech Ladislav korešpondent ASN
  Porubský Ján korešpondent ASN
Porubský Ján Rev. redaktor J
redaktor BR
  Puhý Jozef redaktor BR
Pucher-Čiernovodský F. Rev. korešpondent ASN
redaktor F
  Pucher Rev. redaktor KN
redaktor J
  Rais Michal vydávateľ AS1
  Richtartsik E. Rev. redaktor ASN
  Roman Michal redaktor VGKS
  Rosko J. zakladateľ RO
Rovnianek Peter Víťazoslav majiteľ redaktor ASN
redaktor ST
vydávateľ M
  Rovnianek Štefan redaktor ASN
korešpondent NV
redaktor ST
vydávateľ RA
  Ruman J. redaktor ASN
  Salva Karol redaktor ASN
  Senko Anton korešpondent ASN
  Schustek D korešpondent ASN
  Schwerha J. R. redaktor KN
  Sciranka Ján C. vydávateľ redaktor SvA
Schwartz-Markovič J. Eduar korešpondent ASN
zakladateľ NV
redaktor KN
  Sisánek F. korešpondent ASN
redaktor K
Slovenský Janko vydávateľ Bulletínu
majiteľ ASN
Spevak Ján korešpondent ASN
  Srobár Vavro Dr. korešpondent ASN
  Stass Rev. korešpondent ASN
redaktor J
vydávateľ a redaktor K
vydávateľ MY
redaktor BR
  Stefanek (Remenyi) vydávateľ a redaktor R1
  Stricker M. korešpondent ASN
  Suchaň Stanislav tlač ASN
  Suderland redaktor J
  Štiastny Karol korešpondent ASN
  Štrba Ján tlač ASN
  Tahy Július korešpondent ASN
majiteľ a vydávateľ C
  Tatala Ignác redaktor BR
  Tatray majiteľ P2
  Theodorovic Dr. redaktor ASN
Tholt Adalbert-Veľkoštiavnický korešpondent ASN
redaktor J
  Thomko Ľudovít redaktor ASN
  Toth F. korešpondent ASN
  Tvrdý Adolf korešpondent ASN
  Ujfalussy Edmund majiteľ BR
  Usríny G. redaktor ASN
  Ursiny Ing. Dr. korešpondent ASN
  Vitous J. tlač ASN
Wolf Julius J. majiteľ a redaktor ASN
  Záruba Karol korešpondent ASN
  Zona Ján korešpondent ASN
Žorna-Horský Julius redaktor ASN
korešpondent M
  Žiak-Somolický I. korešpondent ASN
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte