Badura, Dušan

Ako ďalej?

Submitted by starosta on Sun, 05/13/2018 - 20:51

Objavy písomných a archeologických faktov a artefaktov sa našťastie neskončili, pokračujú a budú pokračovať ďalej. Preto zostáva nádej, že budú raz objavené aj také písomné dôkazy, ktoré sú zatiaľ niekde dobre v utajení schované, a ktoré sa stanú priamym svedectvom dávnej kmeňovej histórie Slovákov. Takýto objav očakávam predo všetkým od oficiálnych slovenských historikov. Malo by byť ich profesnou povinnosťou, ešte lepšie ak osobnou ambíciou, aby sa na cestu objavovania vypravili sami od seba.

Slovenské kmene Lugri a Kovádi

Submitted by starosta on Sun, 05/13/2018 - 11:48

Ďalším príkladom, ktorý môže v sebe ukrývať názov slovenského kmeňa, môže byť nápis na skalnatom brale, na ktorom stojí hrad Trenčín. Netreba sa dať mýliť tým, že zaužívaný historiografický názor hovorí o príchode Slovanov na územie Slovenska najskôr v 4.storočí n.l. Iné historiografické názory hovoria, že Slovania, a teda aj dávni predkovia Slovákov, žili na území Slovenska ako pôvodné obyvateľstvo od nepamäti. A teda aj v roku 179 n.

Slovenské meno Homér

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 20:55

Za príklad, ako možno odhaliť korene dávneho slovenského kmeňa zo súčasného osobného mena, možno uviesť slovenské priezvisko Homer. Nie, nepomýlil som sa, keď toto priezvisko považujem za slovenské. Nejde ani o chybný prepis nemeckého mena Hammer, ani o import z gréčtiny, o žiadneho potomka autora eposov Illias a Odysea.

Chýbajú historické pramene?

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 18:20

Je nielen zaujímavé, ale priam zaráža fakt, že doboví kronikári, aj keď neboli priamymi svedkami udalostí, dokázali vyhotoviť toľké množstvá historických zápisov, že sú všetky európske národy schopné v nich objaviť svoju dávnu minulosť a na nej postaviť národnú históriu – s výnimkou Slovákov, potomkov Slovenov. Je to náhoda ?

Čas na zmenu

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 17:45

Dozrel čas, aby slovenská historiografia vykonala sebareflexiu a podnikla rázne kroky na zmenu jestvujúceh stavu a aby prestala s ustavičnou reinkarnáciou a reinterpretáciou ošúchaných zastaraných názorov na dôležité udalosti slovenskej histórie, ktorým neverí nikto z amatérskych nadšencov slovenskej histórie, lebo našli vlastným skúmaním a kritickým hodnotením iné odpovede. Je načase, aby oficiálna slovenská historiografia prekročila svoj tieň a nabrala odvahu na priznanie, že v nedávnej minulosti nemohla hovoriť pravdu.

O smrti M. R. Štefánika

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 16:12

V roku 2008 som sa pri návšteve známych, v obci neďaleko Nitry, zoznámil s vyše osemdesiatročným pánom. Zomrel, bohužiaľ, o necelý polrok potom. Je mi ľúto, že nemám s ním nahraný rozhovor, aby spomienka, ktorú som od neho počul, bola aj autentickou výpoveďou o skutočnej príčine smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Bádanie a objasňovanie slovenskej histórie

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 23:00

Úroveň poznatkov, ktoré oficiálna slovenská historiografia ponúka v súčasnosti - napriek priaznivým zmenám v politike, ktorá si od dávna prisvojuje právo historiografiu ovplyvňovať - vyvoláva u Slovákov nezáujem o históriu vlastného národa, ba opozitný postoj k nej, jej spochybňovanie, výsmech, v krajnom prípade až dehonestáciu. To predsa nie je možné nevidieť! S takýmto stavom by nemala byť slovenská historiografia spokojná.

Vzťah Slovákov k vlastnej histórii

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 22:21

Bohužiaľ, k tomuto stavu priamoúmerne zodpovedá vzťah Slovákov k vlastnej národnej histórii – je prchavý, vlažný až indiferentný. Azda preto majú Slováci, v porovnaní s inými národmi sveta, veľmi slabo rozvinuté národné historické vedomie a aj vlastenecký vzťah k Slovensku, k svojej domovine. Nepochybne ide o zvláštny slovenský úkaz, lebo nikde inde za hranicami Slovenska nie je vídaný.