53. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska

Stretnutie Krasistov na Javorine *

Autor príspevku
Posledný májový víkend sa uskutočnilo v poradí už 53. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Veľkej Javorine (970 m. n. m.), čo je najvyšší vrch v Bielych Karpatoch v myjavskom regióne na hranici Slovenska a Česka. Obľúbeným hraničným turistickým cieľom podjavorinskího kraja je práve Veľká Javorina, kde je tradícia slovensko-českého priateľstva a takisto miesto tradičného stretavania sa bratov Čechov a Slovákov.