slovenská historiografia

Čas na zmenu

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 17:45

Dozrel čas, aby slovenská historiografia vykonala sebareflexiu a podnikla rázne kroky na zmenu jestvujúceh stavu a aby prestala s ustavičnou reinkarnáciou a reinterpretáciou ošúchaných zastaraných názorov na dôležité udalosti slovenskej histórie, ktorým neverí nikto z amatérskych nadšencov slovenskej histórie, lebo našli vlastným skúmaním a kritickým hodnotením iné odpovede. Je načase, aby oficiálna slovenská historiografia prekročila svoj tieň a nabrala odvahu na priznanie, že v nedávnej minulosti nemohla hovoriť pravdu.

Slovenská histografia, aká si?

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 20:08

História je... Dalo by sa uviesť veľa definícií. Kto chce, nájde si tú svoju. Mňa zaujíma to, čo je Slovákom z vlastnej národnej histórie oficiálne ponúkané, t. j. čo im ponúkajú štátom platení profesionálni odborníci na slovenskú históriu, historiografi a jazykovedci, a ako je tým historické vedomie Slovákov ovplyvňované.

História pre národ živá je tým, čím svedomie pre človeka. Človek bez svedomia je koža biedna, daromná; národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.