Epictetus

13.január - Okruh, ktorý kontrolujeme

Submitted by starosta on Sat, 01/15/2022 - 21:20

Máme pod kontrolou náš logický výber a všetky činy z neho vyplývajúce (vyplývajúce z moralnej vôle).

Čo nemáme pod kontrolou je naše telo (napr. stárnutie) a hociktorý jeho orgán, naše vlastnosti, rodičov, súrodencov, deti, krajinu v ktorej žijeme a všetko okolo nás, s čím sme nejako spojení.

Epictetus, Rozpravy, 1.22.10

10.január - Ak chcete byť vyrovnaní, pokojní

Submitted by starosta on Tue, 01/11/2022 - 17:33

Podstata Dobra spočíva v určitom druhu logikého rozhodnutia (voľby), rovnako ako podstata Zla spočíva v inom druhu rozhodnutia. Ako potom máme hodnotiť externé veci (ktoré sa dejú mimo nás)?

Tie sú iba "surový materiál" pre náš logický výber (rozhodnutie, opodstatnenú voľbu), ktorý v nich (v externých veciach) nájde svoje vlastné Dobro alebo Zlo.