13.január - Okruh, ktorý kontrolujeme

Submitted by starosta on Sat, 01/15/2022 - 21:20
Autor príspevku

Máme pod kontrolou náš logický výber a všetky činy z neho vyplývajúce (vyplývajúce z moralnej vôle).

Čo nemáme pod kontrolou je naše telo (napr. stárnutie) a hociktorý jeho orgán, naše vlastnosti, rodičov, súrodencov, deti, krajinu v ktorej žijeme a všetko okolo nás, s čím sme nejako spojení.

Epictetus, Rozpravy, 1.22.10