Aristoteles

[2018.01.01] Novoročné želanie Slova z Britskej Kolumbie 2018

Submitted by starosta on Fri, 04/20/2018 - 15:18

 

filozofi

 

Prajme si navzájom, aby štát, v ktorom žijeme, bol štátom spravodlivým, vedeným múdrymi politikmi, chráneným odvážnymi sudcami, policajtmi a vojakmi a živeným umiernenými a vzdelanými podnikateľmi, učiteľmi, lekármi a inými výrobcami materiálnych a duchovných hodnôt.