Novoročné želanie Slova z Britskej Kolumbie 2018

Submitted by starosta on Fri, 04/20/2018 - 15:18
Autor príspevku

 

filozofi

 

Prajme si navzájom, aby štát, v ktorom žijeme, bol štátom spravodlivým, vedeným múdrymi politikmi, chráneným odvážnymi sudcami, policajtmi a vojakmi a živeným umiernenými a vzdelanými podnikateľmi, učiteľmi, lekármi a inými výrobcami materiálnych a duchovných hodnôt. 

 

albert einsteinPrajme si odvahu, aby sme vo svojom živote hľadali večnú pravdu, večnú krásu, večné dobro, prajme si múdrosť, aby sme sa vzdelávali v logickom uvažovaní a prajme si umiernenosť, aby sme si udržiavali zdravé telo a v ňom zdravého ducha. 

 

family lifePrajme si šťastný harmonický život založený na každodenných radostiach v kruhu našich najbližších, sprevádzaný osobnou slobodou a dôstojnosťou človeka a umocnený našou životnou filozófiou vychádzajúcou z logiky skutočnosti. 

 

komunitaPrajme si navzájom život v spoločnosti ľudí, ktorí sú dostatočne vzdelaní a pripravení rovnako pre slobodu ako i pre povinnosti a dôsledky vyplývajúce z demokratického vyjadrovania svojich názorov a požiadaviek. Prajme si, aby sme boli obklopení ľuďmi, ktorí sa vedome alebo podvedome riadia zákonom lásky „Miluj svojho blížneho ako seba samého“. 

 

franklin

 

Prajme si, aby sme nepožadovali múdrosť, odvahu, umiernenosť, vzdelanie, lásku od iných, ale aby sme dokázali začať "od seba".

To prajem Vám i sebe v Novom Roku 2018.

Jozef Starosta
 

 

Roky spomenuté v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Vydanie