Púť do DARNEY- kolísky Československa [2018]

Submitted by starosta on Tue, 07/03/2018 - 21:54

VÝZNAMNÉ VÝROČIA TOHOTO  ROKU  2018

V tomto roku oslavujeme niekoľko významných udalostí. Medzi najhlavnejšie patria:

  • 100-ročnica konca 1. Svetovej vojny
  • 50 rokov Pražského Jara so spomienkou na A. Dubčeka
  • 25 rokov vstupu Slovenska do Rady Európskej Unie

Avšak sú tu ešte nie menej dôležité oslavy, ktoré sa viažu priamo k francúzskemu mestečku Darney 88 260 vo Vogézach:

  • 100- ročnica založenia 1. Československej Republiky dňa 30. júna roku 1918
  • 100- ročnica založenia 1. Československej Armády  dňa 30. júna roku 1918
  • 50. výročie založenia Česko-slovenského, vojenského a historického múzea, jediného vo Francúzsku a možno i na svete
  • 3 roky od založenia slovenskej sekcie Slovenská izba v tomto našom jedinom Česko-slovenskom múzeu vo Francúzsku

Rok 2018 je významným aj preto, že Európska komisia ho vyhlásila za Európsky rok kultúrneho dedičstva. V spolupráci s dôležitými partnermi ako UNESCO sa realizujú dlhodobé projekty na ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, a to na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, pod ktorú spadá aj naše Česko-slovenské múzeum.

čsl. muzeum
Česko-slovenské múzeum v Darney vo Francúsku    

 

figuriny
Figuríny Prezidentskej stráže ČR a SR v životnej veľkosti od maliarky Viery D’Agostini

AKO VEDIA SLOVÁCI OSLAVOVAŤ

Vo svete žije viac ako dva milióny Slovákov a doma viac ako 5 miliónov. Ale či Vy poznáte takých Slovákov, ktorí sa ešte aj volajú  SLOVÁK /-ovci? O takých vám dnes rozpovieme niečo unikátne.

slovakovci 1
Maželia Eva a Peter Slovákovci z Trenčína vo svojom stánku na Trenčianskom hrade

Títo naši krajania Slováci sú Majstrami: maželia Eva a Peter Slovákovci z Trenčína. V ich malom stánku na Trenčianskom zámku neustále zápasia o ich existenciu a o zachovanie národného dedičstva a tradícií. Okrem suvenírov tu máte šancu nájsť ich ojedinelé umelecko-remeselnícke výrobky: tradičné folklórne klobúky, ktoré výrabajú pre tie najpredstížnejšie folklóne súbory v rámci celého Slovenska.

slovakovci 2
Výrobcovia klobúkov

Ich klobúky možno obdivovať i v zahraničí, napr. vo Francúzsku (folklórny súbor NADEJE), Chorvátsku, Česku, USA i Japonsku. Vyrábajú aj cigánske klobúky a tiež klobúky pre muzikál Adam Šangala (Divadlo Andreja Bagara v Nitre). Okrem tejto záľuby vyrábajú aj kožené brašne, kožené opasky, rôzne drobné výrobky z dreva a keramiky.

Nielenže nám hneď po zoznámení sa darovali do nášho Múzea vo Francúzsku 2 originálne tradičné klobúky, ale rozhodli sa v tomto roku decentne osláviť 100 - ročnicu vzniku 1. Československej republiky, ako aj EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA tak, že podarujú 3 typy tradičných slovenských národných klobúkov pre 3 prezidentov Slovenskej, Českej a Francúzskej republiky, ktorí boli pozvaní na tohtoročné okrúhle oslavy 30. júna do Darney.

slovakovci 3
Maželia Eva a Peter Slovákovci z Trenčína s 3 klobúkmi pre 3 prezidentov SR, ČR, FR.

 

slovakovci 4
Časopis Slovo z Britskej Kolumbie v rukách pani Evy 

DÔLEŽITOSŤ  MESTA   DARNEY

 Práve tu, v tábore Klebert, bola 30. júna roku 1918 generálom M. R. Štefánikom založená 1. Československá armáda, za prítomnosti T. G. Masaryka, budúceho prezidenta a E. Beneša, budúceho Prvého ministra novovzniknutej Československej republiky. Túto armádu tvorilo 6000 legionárov Čechov a Slovákov z vojenského tábora Klebert, ktorí tu žili počas vojny. Na ich vojenskej prehliadke sa zúčastnil aj vtedajší francúzsky prezident R. Poincaré, ktorý im dal v Paríži vyrobiť zástavu - symbol Československa a ako prvý vyhlásil celému svetu: existenciu 1. Československej republiky. A odvtedy sa táto udalosť, nesmierne významná pre oba naše národy, tu vo Francúzsku každoročne oslavuje. Pozrite si krátke video tu:

https://technet.idnes.cz/darney-armada-francie-legie-benes-d4m-/pred-100-lety.aspx?c=A180629_105352_pred-100-lety_vov

3  KLOBÚKY  PRE  3  PREZIDENTOV

Na zavŕšenie týchto významných udalostí spájajúcich sa s 30. júnom - po vojenskej prehliadke, spomienkach, príhovoroch vládnych zastupiteľov spomínaných 3 republík, rôznych odbojárskych spolkoch a po položení kytíc a vencov padlým hrdinom v 1. Svetovej vojne pri pamätníku, ktorý sa podobá tomu na Slavkove pri Brne v Českej republike - na záver slávnostného ceremoniálu boli odovzdané slávnostné dary pre 3 prezidentov SR, ČR a FR.

pamatnik
Pamätník padlým hrdinom v 1. Svetovej vojne v Darney

Prítomné boli početné delegácie z Ministerstiev obrany a MZV SR, ČR, FR, Československá obec legionárska, zástupcovia mesta Slavkov pri Brne, husitský farár, veteráni, rôzni vojaci,  predstavitelia departmentu Vosges a mesta Darney a tiež početní zástupcovia médií z SR, ČR a Francúzska.

oslavy darney
Ceremoniál osláv pri pamätníku a kladenie vencov dňa 30.06.2018

 

oslavy darney
Slávnostný príhovor premiéra SR P. Pellegriniho pri pamätníku – za ním premiér ČR Andrej Babiš a Florence Parly, ministerka obrany Francúzska

Kytice k pamätníku položili aj predstavitelia slovensko-francúzských spolkov a aktivít, medzi inými aj Janka Haluková, členka spolku M. R. Štefánika v Prahe a Edita Maňáková, predsedníčka Spolku francúzsko - slovenského priateľstva v Neuilly, FR.

3 slovensky
Stretnutie 3 Sloveniek žijúcich v zahraničí na slávnostniach v Darney – zľava: Janka Haluková - členka spolku M. R. Štefánika a presbytérka Evanjelického svetového spolku A.V. v Prahe, ČR, Edita Maňáková - prezidentka spolku Francúzsko - slovenského priateľstva v Neuilly vo Francúzsku a Viera Pridalová D'Agostini - maliarka, reštaurátorka a kurátorka slovenskej sekcie Múzea v Darney, žijúca v Lotrinsku 57, Francúzsko

Pre Slovenského prezidenta pána Andreja Kisku darcovia pripravili Terchovský klobúk podľa originálneho vzoru tradičných ľudových klobúkov. Tento klobúk bol vyrobený z pôvodných materiálov, z čiernej klobúkovej plste a ozdobený vzácnym pštrosím perom zasadeným v kovovej spone. Prevzal ho predseda vlády SR pán Peter Pellegrini spolu s darovacím listom.

Terchovsky klobuk
Pre slovenského prezidenta pána Andreja Kisku darcovia pripravili Terchovský klobúk podľa originálneho vzoru tradičných ľudových klobúkov. Tento klobúk bol vyrobený z pôvodných materiálov, z čiernej klobúkovej plste a ozdobený vzácnym pštrosím perom zasadeným v kovovej spone. Prevzal ho predseda vlády SR pán Peter Pellegrini spolu s darovacím listom.

 

zbojniky klobuk
Pre Českého prezidenta pána Miloša Zemana bol pripraveny Zbojnícky alebo Bačovský klobúk podľa originálneho vzoru tradičných slovenských ľudových klobúkov. Klobúk bol vyrobený z tradičnej klobúkovej čiernej plsti a ozdobený koženou vybíjanou lištou.

 

goralsky klobuk
Pre Francúzskeho prezidenta pána Emanuela Macron-a bol pripravený Goralský klobúk podľa originálneho vzoru tradičných ľudových klobúkov. Tento klobúk bol vyrobený z pôvodných materiálov, z čiernej klobúkovej plste, zdobený vybíjanou koženou lištou a vzácnym vtáčím perom osadeným do tepanej kovovej špičky.

 

O DEDIČSTVO SLOVÁKOV JE POSTARANÉ

Je dôležité, aby si svet spravil o nás obraz mieru, priateľstva a rešpektu tradícií našich otcov a dedov, lebo takíto sme a tieto dejiny nás formovali z generácie na generáciu.

Tieto štedré, symbolické a od srdca darované 3 klobúky od našich slovenských Slovákovcov z Trenčína boli odovzdané v mene Česko-slovenského múzea v Darney, za Slovenskú sekciu, v duchu motta tohto roku, ktorým je ochrana a zachovania kultúrneho dedičstva a národných tradícii.

darovanie klobuka
Dary odovzdala Akad. maliarka - reštaurátorka Viera Pridalová D’Agostini

Pani Viera Pridalová D’Agostini je neúnavná zberateľka, aranžérka a kurátorka Slovenskej sekcie: Slovenská izba v našom Česko-slovenskom múzeu v Darney. Dnes je tu nazbieraných, uloženych, zakatalogizovaných a vystavených viac ako 1200 artefaktov, od histórie až po súčastnosť, od dobrovoľných darcov zo Slovenska, ako i krajanov žijúcich v zahraničí. Zbierka sa skladá z oblasti folklóru, umenia, remeselnej výroby, vedy a techniky, športu ako i bohatej knižnice a je naaranžovaná v ôsmich miestnostiach tzv. Slovenskej izby.

slovenska izba
Odovzdávanie slovenských darov – klobúkov s darovacími listami v Slovenskej sekcii ČSMúzea v Darney: kurátorkaViera D’Agostini a plukovnik  Peter  Knánik, vojenský diplomat Ozbrojených síl Slovenskej republiky a veliteľ Prezidentskej stráže.

Nakoľko pani Viera D’Agostini doteraz všetko robila sama so svojím manželom Honorém (po 40 rokoch môžeme povedať, že dnes už ,,honorárnym Slovákom’’), náhody pomohli nájsť nového mladého asistenta, ktorým je dnes nádejný a aktívny Slovák, umelecký rezbár z Lotrinskej komunity - Matúš Hocko, rodák z Humenného.

Matus Hocko
Umelecký rezbár Matúš Hocko s dcérkou, nový nádejný spolupracovník v ČSMúzeu v Darney

Ďalšia náhoda je, že práve s mestom Humenné uzavrelo Darney družbu. Preto do neho vkladáme našu nádej, aby v blízkej budúcnosti udržiaval naše slovenské dedičstva v Česko-slovenskom múzeu v Darney, ako i priateľstvo Francúzov so Slovenskom. Jeho pravou rukou je jeho otec, majster v rezbe a verný pomocník Ján Hocko, ktorý stelesňuje  obraz pravého Slováka z našich dejín.

Text pripravila: Akad.maliarka, reštaurátorka, kurátorka Slovenského múzea, Viera Pridalová D’Agostini, Tel: .0033 3 87 80 47 13, E-mail: honore.d_agostini@club-internet.fr

Fotografie: Reportér a fotograf Paul Stacho (Canada)  a  Honoré D’Agostini (FR)

Korekcia a grafická úprava: Lucia Kubicová Torchio (Tal.)