EVA MÁRIA TRAJTEROVÁ

Submitted by starosta on Mon, 06/17/2019 - 12:04
Autor príspevku

EVA MÁRIA TRAJTEROVÁ sa narodila v roku 1951 v Bratislave, kde aj žije a pracuje. Súkromne študovala kresbu a maliarstvo u Akad. Mal. Milana Laluhu. Pracovala ako projektantka v ateliéroch pre obnovu pamiatok. Venuje sa kresbe, maľbe, textilnej tvorbe, ilustrácii a literárnej tvorbe. Je členkou Spolku výtvarníkov Slovenska. Pravideľne sa zúčastňuje kolektívnych aj samostatných výstav v SR, ako aj v zahraničí (Bratislava, Paríž, New York, Kanada, Rakúsko, ČR.).

 

emt
+421 903 301 918
trajterova@gmail.com

Okrem výtvarnej činnosti sa venuje poézii. Vydala zbierky: “Obrázky zo slov” (2004), “Nepokrč mi krídla, prosím….”(2006),  "Ako pristáť na Zemi" (2007) v bilinguálnej slovensko-francúzskej verzii, autobiografickú knihu poviedok: “Zrkadlenie doby“ (2009),  „New York (2009) v bilinguálnej slovensko-anglickej verzii, „PRAHA“ (2009) a „Pre teba“ (2011). Eva Mária Trajterová je jediná maliarka a poetka, ktorá píše, ilustruje a publikuje svoje zbierky básní aj v Braiilovom písme a ilustruje habtickými reliéfnymi znakmi. Jej zbierky sa nachádzajú v Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči ako limitové vydania. Autorka vyvinula unikátnu techniku - synchrónnu tlač Braillove písmo spolu s čiernou tlačou, čo v našej republike nikto dovtedy nepoužil a nepoznal. Ide o absolútne výnimočnú techniku, svetový unikát, ktorý nám závidí celý svet. Dve talianske kultúrne asociácie „Poesia Attiva“ a „Unicorno“ v Toríne jej v r. 2007 udelili 1. cenu v 1. ročníku umeleckej súťaže na tému „Vianoce dnes“, v kategórii  Poézia.

Od r. 2009 jej obrazy a knihy s haptickými ilustráciami pre nevidiacich so synchrónnymi textami v Braille a čiernej tlači, sú súčasťou Sekcie pre nevidiacich Galérie MoMA v New Yorku. Aké bolo jej prekvapenie, keď jej o niekoľko mesiacov prišiel list z N.Y., kde jej oznamovali, že zasadala umelecká komisia a jej diela vybrali a zaradili do zbierok MoMA –  Museum of Modern Art v New  Yorku. Sú to už dva roky, čo jej výtvarnú tvorbu obdivuje celý svet, avšak na Slovensku len málokto vie, kto je.

 Je prvou výtvarníčkou, ktorá sprístupnila výtvarné umenie aj pre nevidiacich a slabozrakých. Vydala 5 zbierok poézie (2004, 2006 - 2011) v bilinguálnych verziách slovensko-francúzskej a slovensko-anglickej mutácii, ako aj autobiografickú knihu poviedok (2009). Je autorkou ilustrovanej „Kuchárskej knihy pre nevidiacich" (2011), ktorá je prvou kuchárskou knihou na svete tohto druhu. 

 

emt 11

EMT je výnimočná umelkyňa so širokým diapazonom. Neustále prekvapuje verejnosť novými netradičnými zdokonaľovaniami prejavu výtvarného umenia, ktoré posúva do nových horizontov a aplikácii, predovšetkým pre zrakovo postihnutých spoluobčanov. Braillove ilustrácie z papiera, fólie a bronzu, najnovšie aplikuje do 3-rozmerných plastických objektov z nerezového plechu.

Francúzski diváci ako prví na svete majú možnosť obdivovať na tejto výstave svetelné objekty pre slabozrakých, ktorí ešte dokážu zachytiť hru svetla a tieňa s odrazmi textov poézie vypálenej v Braille. Zároveň tieto svietidlá slúžia ako priestorové objekty pre vidiacich ľudí.

emt 4

 

 

Z jej tvorby vyberáme:

 2004 Obrázky zo slov . Zbierka básní

 

emt 6

 2006 Nepokrč mi krídla prosím... Zbierka básní. Vydané paralelne aj v Braillovom  písme,doplnené haptickými autorskými ilustráciami pre nevidiacich.

nepokrc

2007 Ako pristáť na zemi. Zbierka básní s autorskými ilustráciami. Vydané pre nevidiacich i ako limitované francúzsko-slovenské vydanie

2008 Zrkadlenie doby. Zbierka autobiografických poviedok.

zrkadlenie

2009 New York 2009. Zbierka básní v Braillovom písme i prvýkrát u nás i čiernou tlačou  synchrónne, s haptickými ilustráciami, vydaná Slovenskou knižnicou  pre nevidiacich.

basne

2010 Kuchárska kniha pre nevidiacich. Zbierka receptov v Braillovom písme i čiernou tlačou s reliéfnymi ilustráciami, vydaná v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich.

kucharka

2011 Pre Teba. Básnická zbierka v Braillovom písme s autorskými reliéfnymi ilustráciami, vydaná Slovenskou knižnicou pre nevidiacich v Levoči a pre vidiacich

2017Odkaz v znaku svetla  - monografia, prierez autorkinou celožvotnou tvorbou

odkaz

2018  - Kalendár s autorskými básňami a kresbami

2019  - Kalendár s autorskými básňami a kresbami

 

 

 

Roky spomenuté v texte