1968.04.05 bol založený Klub angažovaných nestraníkov – KAN