1968.07.29 Stretnutie sovietskej a česko-slovenskej delegácie 29.júla 1968 v Čiernej nad Tisou