Kultúra, 2018, 8.číslo - časopis, ktorý vychádza na Slovensku

Slovenské kmene Lugri a Kovádi

Submitted by starosta on Sun, 05/13/2018 - 11:48

Ďalším príkladom, ktorý môže v sebe ukrývať názov slovenského kmeňa, môže byť nápis na skalnatom brale, na ktorom stojí hrad Trenčín. Netreba sa dať mýliť tým, že zaužívaný historiografický názor hovorí o príchode Slovanov na územie Slovenska najskôr v 4.storočí n.l. Iné historiografické názory hovoria, že Slovania, a teda aj dávni predkovia Slovákov, žili na území Slovenska ako pôvodné obyvateľstvo od nepamäti. A teda aj v roku 179 n.

Slovenské meno Homér

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 20:55

Za príklad, ako možno odhaliť korene dávneho slovenského kmeňa zo súčasného osobného mena, možno uviesť slovenské priezvisko Homer. Nie, nepomýlil som sa, keď toto priezvisko považujem za slovenské. Nejde ani o chybný prepis nemeckého mena Hammer, ani o import z gréčtiny, o žiadneho potomka autora eposov Illias a Odysea.

Chýbajú historické pramene?

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 18:20

Je nielen zaujímavé, ale priam zaráža fakt, že doboví kronikári, aj keď neboli priamymi svedkami udalostí, dokázali vyhotoviť toľké množstvá historických zápisov, že sú všetky európske národy schopné v nich objaviť svoju dávnu minulosť a na nej postaviť národnú históriu – s výnimkou Slovákov, potomkov Slovenov. Je to náhoda ?

Čas na zmenu

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 17:45

Dozrel čas, aby slovenská historiografia vykonala sebareflexiu a podnikla rázne kroky na zmenu jestvujúceh stavu a aby prestala s ustavičnou reinkarnáciou a reinterpretáciou ošúchaných zastaraných názorov na dôležité udalosti slovenskej histórie, ktorým neverí nikto z amatérskych nadšencov slovenskej histórie, lebo našli vlastným skúmaním a kritickým hodnotením iné odpovede. Je načase, aby oficiálna slovenská historiografia prekročila svoj tieň a nabrala odvahu na priznanie, že v nedávnej minulosti nemohla hovoriť pravdu.

O smrti M. R. Štefánika

Submitted by starosta on Sat, 05/12/2018 - 16:12

V roku 2008 som sa pri návšteve známych, v obci neďaleko Nitry, zoznámil s vyše osemdesiatročným pánom. Zomrel, bohužiaľ, o necelý polrok potom. Je mi ľúto, že nemám s ním nahraný rozhovor, aby spomienka, ktorú som od neho počul, bola aj autentickou výpoveďou o skutočnej príčine smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Bádanie a objasňovanie slovenskej histórie

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 23:00

Úroveň poznatkov, ktoré oficiálna slovenská historiografia ponúka v súčasnosti - napriek priaznivým zmenám v politike, ktorá si od dávna prisvojuje právo historiografiu ovplyvňovať - vyvoláva u Slovákov nezáujem o históriu vlastného národa, ba opozitný postoj k nej, jej spochybňovanie, výsmech, v krajnom prípade až dehonestáciu. To predsa nie je možné nevidieť! S takýmto stavom by nemala byť slovenská historiografia spokojná.

Vzťah Slovákov k vlastnej histórii

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 22:21

Bohužiaľ, k tomuto stavu priamoúmerne zodpovedá vzťah Slovákov k vlastnej národnej histórii – je prchavý, vlažný až indiferentný. Azda preto majú Slováci, v porovnaní s inými národmi sveta, veľmi slabo rozvinuté národné historické vedomie a aj vlastenecký vzťah k Slovensku, k svojej domovine. Nepochybne ide o zvláštny slovenský úkaz, lebo nikde inde za hranicami Slovenska nie je vídaný.

Slovenská histografia, aká si?

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 20:08

História je... Dalo by sa uviesť veľa definícií. Kto chce, nájde si tú svoju. Mňa zaujíma to, čo je Slovákom z vlastnej národnej histórie oficiálne ponúkané, t. j. čo im ponúkajú štátom platení profesionálni odborníci na slovenskú históriu, historiografi a jazykovedci, a ako je tým historické vedomie Slovákov ovplyvňované.

História pre národ živá je tým, čím svedomie pre človeka. Človek bez svedomia je koža biedna, daromná; národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.