1918.09.13 Rakúsko-uhorská monarchia poslala bojujúcim a neutrálnym vládam sveta diplomatickú nótu s návrhom na uzavretie separátneho mieru.

Rok 1918 – 1919

Submitted by starosta on Fri, 12/28/2018 - 22:49

Začiatkom septembra mal som ísť do V. triedy gymnázia. Všade bolo plno poplašných chýrov. Nikto nevedel, čo bola pravda. Nakoniec sme sa dozvedeli, že „Učenie začneme riadne 3. septembra.“ Stal som sa teda žiakom V. triedy gymnázia.