Rok 1918 – 1919

Submitted by starosta on Fri, 12/28/2018 - 22:49
Autor príspevku

Začiatkom septembra mal som ísť do V. triedy gymnázia. Všade bolo plno poplašných chýrov. Nikto nevedel, čo bola pravda. Nakoniec sme sa dozvedeli, že „Učenie začneme riadne 3. septembra.“ Stal som sa teda žiakom V. triedy gymnázia.

Kolo dejín sa krútilo, dlho krútilo, až prišlo zrazu do kritického bodu. Pohla sa lavína udalostí, lavína dejín. V slabo mastenom vojnovom stroji ústredných mocností začínalo katastrofálne škrípať. Nakoniec rakúsko-uhorská monarchia poslala dňa 13. septembra 1918 bojujúcim a neutrálnym vládam sveta diplomatickú nótu s návrhom na uzavretie separátneho mieru.

Nemci po tuhých bojoch pri Verdune vo Francúzsku, po nasadení amerických armád boli prinútení ustupovať. Udalosti dostali nečakaný spád, začiatkom októbra 1918 rakúsko-uhorská monarchia v diplomatickej nóte zaslanej americkému prezidentovi Wilsonovi požiadala o prímerie a osvedčila sa, že prijíma za základ rokovania Wilsonových 14 bodov o sebaurčení národov.

 

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte