1918.10.26 Delegácia pozostávajúca z vedúcich predstaviteľov všetkých českých politických strán, vedená Karelom Kramářom, prišla do Švajčiarska