IVETA GALBAVÁ KROVINOVÁ

Submitted by starosta on Tue, 06/18/2019 - 17:13
Autor príspevku

Iveta Galbavá, rod. Krovinová sa narodila v r. 1966 v Trenčíne, kde vyštudovala odevnú technológiu, bytový design a ekonomiku. V Belgicku absolvovala štúdium Etiky podnikania a podnikovej kultúry a v Prahe si doplnila vzdelanie štúdiom všeobecnej psychológie.

 

Iveta
mobil: +420 736 179 558
klub.slovenka@seznam.cz

Venovala sa zahraničnému obchodu a kultúre, pôsobila v Rakúsku, Taliansku, Južnej Kórei, Španielsku. Od r. 1999 žije a pracuje v Českej republike. V roku 2007 založila v Prahe Medzinárodný klub Slovenka, ktorý veľmi úzko spolupracuje s redakciou časopisu Slovenka, Slovenské korene (ČR) a Kanadský Slovák, ako aj s ostatnými masmédiami SR, ČTV a RSTV na viacero projektoch, ktoré prispievajú k česko – slovenskej a vôbec k medzinárodnej kultúrnej spolupráci.

V roku 2011 bola nominovaná na Slovenku roka v oblasti charity a podpory mladých talentov. V tom istom roku sa stala členkou poradného týmu Zboru poradcov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti detí a mládeže a postavenie Sloveniek vo svete.

Je autorkou úspešného projektu na vyhľadávanie a zviditeľňovanie úspešných slovenských žien a študentov žijúcich v zahraničí.

vysivky

Výtvarníctvo a práca s rôznymi materiálmi je jej záľuba a koníček. Venuje sa historickému, ľudovému a umeleckému textilu, čipkám, výšivkám, tvorbe šperkov a úžitkových predmetov. Od r. 2017 je majiteľkou „krištáľového kráľovstva“ – predajne RONA v centre Prahy.

kristal

 

 

Roky spomenuté v texte